• Търсене на имот

  • Новини

Увеличават се издадените разрешителни за строеж във Варна


През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 136 жилищни сгради със 788 жилища в тях и 87 772 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 59 други сгради с 22 071 кв. м РЗП, съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток за Moreto.net.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 9.7%, броят на жилищата в тях - с 18.5%, докато общата им застроена площ намалява с 11.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 51.3%, а тяхната РЗП се увеличава с 1.2%.
В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 6.3%, докато броят на жилищата в тях намалява с 21.4%, а разгънатата им застроена площ - с 34.1%.
Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 34.1%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 25.9%.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 321 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 248 броя и област София с 191 броя.
През третото тримесечие на 2021 г. в област Варна е започнал строежът на 113 жилищни сгради със 721 жилища в тях и с 92 945 кв. м обща застроена площ и на 38 други сгради с 44 613 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 16.9%, разгънатата им застроена площ - с 4.4%, докато жилищата в тях се увеличават с 2.1%. Започнатите други видове сгради нарастват с 26.7%, a тяхната обща застроена площ - над три пъти.
В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 13.1%, жилищата в тях - с 56.1%, а разгънатата им застроена площ - с 35.3%. Започнал е строежът на 90.0% повече други видове сгради, като и общата им застроена площ се увеличава близо осем пъти.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив - 190 жилищни и 74 други сгради, следвана от област София (столица) - 222 жилищни и 25 други сгради и област София - 181 жилищни и 49 други сградa
назад към всички новини
© 2008 - 2024