• Търсене на имот

  • Новини

Най-малко понижение на цените на имотите има във Варна

Днес, 1 Март 2012

Корекцията между офертната цена и цената, при която се е сключвала сделката за покупка на имот през 2011 г., е била между 2 и 20% от първоначалните нива. Това сочи доклад на консултантска компания.

Обичайно времето до сключване на сделката е 3-4 месеца, като през този период кандидат-купувачите оглеждат средно около 15 имота.

Покупателната сила на средната работна заплата, измерена в квадратен метър жилищна площ, средно за страната в края на 2011 г. достига до 0,77 кв. м. За сравнение този показател в края на 2010 е 0,66 кв. м, в края на 2009 г. - 0,58 кв. м, а в края на 2008 г. - 0,39 кв. м. Този показател обаче варира силно за отделните градове.

През 2011 г. продължава тенденцията на понижаване на цените на жилищните имоти, но с все по-слаби темпове спрямо предходните 3 години. През 2011 г. офертните цени на имотите у нас отбелязват спад от средно 6,73%, сочат данни на компанията. Най-голямо понижение в цените се забелязва в градовете Шумен, Благоевград и Велико Търново, където цените спадат съответно с 11,5%, 11,1% и 11%. В София понижението е 7,3%, във Варна – 4,2%.

Заради нарастващото предлагане и все още слабото търсене брокерите прогнозират спадът на цените да продължи. Надеждата им е темпът му да е по-слаб. Най-търсени до края на годината ще са най-евтините жилища, прогнозират още анализаторите.


назад към всички новини
© 2008 - 2024