• Търсене на имот

  • Новини

Кредит Център: Изключителна кредитна активност през януари

Повечето банки запазват изгодните условия от края на миналата година, като клиентите предпочитат да вложат повече спестени средства и да теглят по-малки по размер кредити за сделките си с имоти, сочи анализ на КредитЦентър за януари.

Макар по традиция януари да е относително неактивен, първият месец на настоящата година демонстрира необичайно активизиране на ипотечния пазар.

„Обикновено през януари хората не са много активни в сключването на сделки за покупка на имот с кредит. Този януари обаче е най-активният за последните 3 години”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Активността се дължи на много и различни фактори, но основните са увеличеното търсене на имоти, по-добрите условия по кредитите и стабилизираната пазарна среда у нас”, допълва Тошев.

През януари банките удължиха промоционалните си кампании, започнали през изминалата година, което трайно задържа интереса на кредитополучателите.

Опитът, натрупан от потребителите в трудните времена, ги прави много по-прагматични и ги кара добре да преценяват възможностите си и да задлъжняват толкова, колкото наистина могат да си позволят, без да излагат на риск семейните финанси. Този баланс прозира в липсата на резки промени и колебания в поведението на потребителите и пазарът на ипотечни заеми следва значително по-плавна линия.

Случващото се в Европа даде на българските кредитополучатели разнопосочни сигнали, което ги накара да бъдат изключително предпазливи за наличните си пари. От една страна, несигурността, идваща от Запад, накара хората да потърсят сигурна инвестиция за спестяванията си.

Затова и голяма част от тях решиха да пристъпят към покупка на имот, в който да вложат по-голямата част от заделените си средства. Това предопредели и през януари да станем свидетели на растящ брой сделки, финансирани със повече собствени средства и с малки по размер ипотечни кредити.

Това е и причината средният размер на изтеглените заеми в първия месец от годината да е сравнително малък в сравнение с предходните месеци. От друга страна, стремежът към покупка на имот увеличи значително запитванията за ипотечни заеми.

Започва да се оформя и нова за пазара тенденция. Увеличават се потребителите, които решават да изтеглят ипотечния си заем в българска валута. Това обуславя и януарския ръст в кредитите, изтеглени в лева.

Докато обикновено съотношението евро/лева на изтеглените с КрeдитЦентър заеми е в полза на еврото с над 90 на сто, то през първия месец на 2012 г. левовите кредити вече представляват 14% от всички.

През първия месец на 2012 година средният размер на изтеглените кредити в страната е бил 33 228 евро.

В столицата размерът на изтеглените ипотечни кредити е осезаемо по-голям спрямо останалите градове в страната. Той е в размер на почти 40 000 евро, докато в същото време средният размер на изтеглените ипотеки във Варна е 33 760 евро. В Бургас средният размер е под 30 000 евро, а в Града на тепетата тази стойност е равна на 25 670 евро.

И в първия месец на 2012 година най-активни са били кредитополучателите между 26 и 35 години. Те са представлявали над 45% от всички. Този показател демонстрира известно понижение спрямо месец ноември.

Спад има и при кредитополучателите между 36 и 45 години – през януари те са били 34.5%, а два месеца по-рано – 38.8%. За сметка на това са се увеличили най-младите потребители на ипотечни кредити – тези между 18 и 25 години. През ноември те са били 6.3%, а през първия месец на 2012 година те са представлявали над 9.5%.

15.02.2012/ profit.bgназад към всички новини
© 2008 - 2024