• Търсене на имот

  • Новини

Фирмите на широко 158 дка офиси полупразни

До 15 евро/квадрат паднали наемите на най-елитните кабинети в центъра

През първата половина на т.г. предлагането на офис площи във Варна нарасна с умерени темпове и е в размер на 14,300 кв.м. Офис пространствата достигнаха общо 158,000 кв.м, информираха от „Колиърс интернешънъл“. Създалата се икономическа обстановка доведе до по-бавни темпове на развитие на пазара на офис площи във Варна. През първите шест месеца на т.г. пазарът се определяше основно от наемателите
Свободните офис площи продължиха да се увеличават, достигайки 22% в края на първата половина на т.г. И през този период нарастващият обем свободни площи и цялостната икономическа обстановка продължават да оказват натиск върху офертните наемни нива. Пазарът на офис площи във Варна продължи да се развива и през първата половина на т.г., макар и с по-бавни темпове в сравнение с предходния период.
Бизнес център „Комфорт“ (с офис площ 3000 кв.м) и Европа офис център (с офис площ 2500 кв.м) са сред завършените проекти през периода, които формират новото предлагане. Темповете на растеж са 3 - 4 пъти по-ниски в сравнение с предходния период. Офис площите клас „А“ и клас „Б“ се увеличиха съответно с 13 и 6% в сравнение с нарастване от 56 и 18% през предходния период.
Текущата икономическа ситуация, свръхпредлагането на офис пространства и по-ниското търсене доведоха до натиск върху офертните наемни нива през първото 6-месечие на т.г. В резултат на това се отчете спад в сравнение с втората половина на т.г. При офиси клас „А“ в централната градска част той е 20% - от 19 на 15 евро/кв.м на месец. В широкия център и в периферните райони спадът при наемите е съответно 18 и 8%.


Половината са в периферията на града
Разпределението на офис площите по райони запазва същите съотношения, като в края на м.г. 50% от предлагането все още е съсредоточено в периферията на града. Офис пространствата в централната градска част нарастват с 13%, в района на широк център – с 9%, и в периферията на Варна – с 10%.
Проектите в строеж също търпят негативни въздействия от икономическата криза. Една част от тях бяха замразени, а завършването на друга част ще бъде забавено. Новопостроените офисни сгради през първата половина на т.г. (обща площ 14 300 кв.м) са представени от сравнително малки по размер проекти, разположени предимно в периферните райони.


Големите се свиват на тясно
Забавените темпове на развитие на българската икономика оказват влияние върху търсенето на офис площи във Варна, твърдят от „Колиърс“. През март т.г. някои компании възвърнаха своята бизнес активност и това доведе до раздвижване на този пазар. Въпреки това други остават предпазливи и консервативни в решенията си, касаещи тяхната експанзия или преместване.
Търсенето бе породено основно от желанието на някои международни компании да оптимизират своите офис площи, да намалят разходите си и по този начин да подобрят качеството на работна среда и атмосфера. Нестабилната икономическа ситуация породи несигурност в бъдещето, в резултат на което малките местни фирми бяха принудени да заменят офисите си с по-малки, при доста по-гъвкави наемни условия. В резултат на това те намалиха значително своите разходи и ограничиха риска въпреки честия компромис с качеството на офис площите. И докато малките компании избягваха подписването на дългосрочни договори, някои от по-големите фирми взеха решение да замразят плановете за разширяване на дейността си до края на годината. Тези им действия се обясняват както с ефектите от икономическата ситуация, така и с желанието им да спазят финансовите рамки, поставени от компаниите майки.


Търсят площи под 100 квадрата
И през първата половина на т.г. пазарът на офис площи във Варна се определя от наемателите. Наблюдава се все по-засилен интерес към условията на пазара, който се изразява в събиране на оферти от различни наемодатели, задълбочено проучване на опциите за офис площи и искане за гъвкави условия в договорите. Усвоените офис площи са 3500 кв.м - сравнително по-ниско ниво от предходния период, когато те бяха 20 000 кв.м и разположени предимно в периферните райони на града.
Икономическият спад принуди голяма част от малките и средни местни фирми да оптимизират операциите си, да свият своята бизнес дейност и да се преместят в по-малки офиси. По-голямата част от търсенето е за площи по-малки от 100 кв.м.
Запитвания за офис площи над 400 кв.м се получават предимно от компании с чуждестранно участие, които се възползват от създалата се пазарна ситуация, за да подобрят своя имидж и да наемат офис площи с по-високо качество, на по-ниска цена и при гъвкави наемни нива.
Свободните офисни площи във Варна отбелязват ръст 17 до 22%, който е резултат от завършването на проекти и от по-ниския обем на търсене. Новопостроените 10 760 кв.м се разпределят почти поравно между офис сгради клас „А“ и клас „Б“. По-високият ръст при площите клас „А“ се дължи на няколко проекта: Бизнес парк Варна, Европа офис център, „Бий Гардън“ и офис сграда „Победа“.


Прогнози за т.г.
През втората половина на т.г. се очаква да бъдат завършени Лендмарк център Варна и бизнес център „Централ пойнт” (в центъра) и Варна Таурс (в периферните райони). В резултат на това на офисния пазар във Варна ще се предлагат нови 26 900 кв.м офис площи.

Наемателите ще продължат да отделят все повече време за проучване на пазара и за търсене на най-добрата оферта.

На пазара ще се появят нови офис сгради с ниско ниво на заетост, което ще доведе до нарастване на обема свободни площи.

Очаква се спад в наемните нива най-вече при непривлекателните проекти, които не покриват основните пазарни изисквания.
11.07.2009
www.narodnodelo.bg

назад към всички новини
© 2008 - 2024