• Търсене на имоти

/ ВИНС
Икономическият университет е висше училище във Варна, България. Той е най-старият икономически университет в България. В своята 100-годишна история университетът е подготвил над 120 хиляди икономисти, включително чужди граждани от над 60 страни. 

Адрес: бул. „Княз Борис I-ви“ 77, 9002 Варна Център, Варна
© 2008 - 2023