• Търсене на имоти

/ Предпочитани имоти?
Няма да имате втори шанс да направите добро първо впечатление.
     Почистен и подравнен ли е имота който продавате?
      Разпознаваем ли е? Има ли ограда или други белези за да се знае какви са границите на имота?
      Има ли в имота рекламна табела с вашите кординати която да е четима от далече
      Имате ли в наличност всички документи от които да се вижда,че имота е само ваш или удостоверение за наследници и пълномошно от роднините че вие имате право да продавате имота?
      Може ли да покажете всеки момент актуални документи, като скици оценки и др.

 Първите впечатления са важни
     Ако не е почистен, почистете го от боклуци, храсти  и го подравнете, така, че купувча да не бъде възпрепятстван да го разгледа и от вътре.
    Установете границите му.Ако нямате пари за оградаНасадете фиданки по ъглите на имота.
     Поставете рекламна табела на видно място с вашите кординати и цена на имота. Печелите купувачи за дрги парцели които оглеждат друг имот.
     Съберете роднините договорете се за цената и упълномощете един от всичките да продава имота.
     Подгответе документите за продажба. Данъчната  оценка и скицата важът 6 месеца след това трябват нови. Организирайте всичко в папка за лесна справка.
       Всеки брокер на недвижими имоти може да ви каже, че имот, който е добре подържан и добре показан "се продава по-добре." При равни други условия, този вид на имота ще продава по-бързо и за по-висока цена, отколкото съпоставим неуреден имот.    
     Необходимо ли е да оповестите дефектите на имота, за които сте наясно? Само ако продавате на чужденци, защото в много държави това условие е задължително и няма да ви вземат на сериозно, ако не сте готов да отговорите добронамерено на  въпросите им.

 
© 2008 - 2023