• Търсене на имоти

/ Ако нямате цялата сума в брой

Макар, че можете да намерите мисълта за инвестиране в имот да е вълнуваща, то мисълта за поемането на ипотеката може да бъде направо охлаждащо. Много купувачи, които купуват за  първи път започват да се объркват в  процеса или нямат  нерви за такъв голям финансов ангажимент.

От началото до края, следвайте шест стъпки, лесни за разбиране на процеса за осигуряване на финансиране за първата си инвестиция. 

Шест стъпки до началото на финансирането:

  1. Изберете кредитен специалист, след като попсетите няколко банки.
  2. Направете искането за кредит и се уверете, че сте предварително одобрени.
  3. Определете какво искате да платите и изберете опция за заем.
  4. Подаване от заемодателя на типов предварителен  договор за обсъждане и корекция.
  5. Проверете кой е ангажиран да направи оценка на имота и кога в процеса става това..
  6. Изяснете как получавате  на финансиране  и как плащате имота с него.
© 2008 - 2024