• Търсене на имоти

Стойноста на парцел зависи от това което е отредено да се построи на него. В каква зона попада?

Има ли ПУП или следва такава процедура. Колко е кинта. Каква разгъната площ може да се постигне.Това РЗП се получава, като умножим площа на парцела по кинта. Ето за това е необходимо да се знае зоната, която определя Кинта. Явно е, че парцел с кинт 3.5 ще бъде по скъп от парцел с кинт 1.5, защото ще могат да се реализира повече застроена площ.

Освен това стойноста на един имот не се определя с парите, които сте дали за него. В маркетингово отношение стойноста се определя от отношението на изгодите, удобствата и функциалноста, които получавате от притежанието на имотът, а така също и положителните емоции, които ви носи това притежание, отнесени към цената, която сте платили, но също и неудобствата и грижите, с които ви обременява имотът. Това съотношение трябва да е по-голямо или равно на едница за да считате, че сте направили изгодна сделка.

 

© 2008 - 2023