• Търсене на имоти

/ Защо Ви е личен Брокер?

В типичната  реална сделка на имоти се включват най-малко дузини отделни лица - оценители, ипотечни служители , инспектори, брокери на купувача , брокери на продавача,  ръковдители агенции, нотариуси, служба за вписване, ГИС,  Агенция по геодезия и картография, рекламни специалисти, архитекти, проектанти, строители и редица други лица, чиито действия и решения са за  да бъде правилно кординирано, за да могат  хармонично да приключат  продажбата на жилището окончателно. Това е отговорност на Вашия брокер, майсторски да координира действията  на всички специалисти, които участват в покупката на вашия парцел и да действа като застъпник за вас и вашите интереси в целия процес.

Седем са главните роли на брокера на недвижими имоти, като брокер на купувача:

  1. Обучава ви  за пазар на недвижими имоти.
  2. Анализира вашите нужди и потребности.
  3. Напътства ви към парцели, които отговарят на вашите критерии.
  4. Координира работата на други необходими специалисти.
  5. Преговаря от Ваше име.
  6. Проверки и двойни проверки на документи и срокове.
  7. Решава всички проблеми, които могат да възникнат
© 2008 - 2023