• Търсене на имот

  • Новини

До средата на 2009 г. се очаква да бъде завършен петзвездният Грандхотел "Димят"

До средата на 2009 г. се очаква да бъде завършен петзвездният Грандхотел "Димят" във Варна. Строящата се сграда ще бъде забележим обект в градската среда и завършващ елемент в ансамбъла от шестнадесететажни пунктови жилищни сгради и спортна зала. Инвеститор на обекта е "Гала Тур" ООД, а изпълнител - "Комфорт" ООД. Проектът е разработен от колектив с главен проектант арх. Наталия Люцканова.
Хотелският комплекс е разположен на ъглов парцел срещу Морската градина, граничещ с една от най-важните пътни артерии на града - бул. "Княз Борис І", свързваща центъра с курортните комплекси на север. В съседство с терена е разположен архитектурен ансамбъл от три високи жилищни сгради. В обемно-градоустройствено отношение проектът на хотел "Димят" удовлетворява естетическите изисквания на градската среда и осъществява баланс във вертикално отношение на архитектурната среда.
Главния подход към комплекса е от югоизток, от второстепенна автомобилна алея, отклонение на бул. "Княз Борис I", преминаваща в ул. "К. Фотинов". В обемно-конструктивно отношение сградата се състои от пет конструктивно разделени тела - основно тяло (хотел и офиси), конферентни и атракционни площи, комуникационно тяло, осъществяващо достъпа на външни посетители, административно тяло и открит паркинг на две нива. Конструктивно разделени, функционално телата са две - хотел и офис сграда.
Офисите, общо 27, са разположени в правоъгълната част на комплекса от северната страна. Подходът е от ул. "К. Фотинов" през двора на комплекса.
Хотелската сграда е с 16 етажа. Сутеренът е решен на две нива. Тук са разположен възстановителният център с басейн, нощен бар, покрития паркинг за 35 автомобила, с връзка към офис тялото на комплекса и технически помещения.
Партерът на хотела също е на две нива. Подходът е от вътрешната транспортна алея. Фоайето е ориентирано на юг, с рецепция, лоби бар, стаи за администрацията и всички необходими зони за петзвезден хотел. Мецанинът, който е отворен към партера, е зона за почивка. Обособен е бар с директна връзка с кухненски блок. Тук са и козметичният салон и лекарският кабинет, които имат подход и отвън.
На следващото ниво е ресторантът, който посредством голямо фоайе се свързва с конферентна зала. Пространствата на ресторанта и фоайето могат да се обединяват за провеждане на мащабни мероприятия. На това ниво в задната част на сградата е развита администрацията на комплекса.
Следват 11 хотелски етажа, в които са разположени 12 единични стаи, 61 двойни стаи, 11 апартамента с една или две спални и два VIP апартамента на последните два етажа. В завършен вид хотелът ще разполага със 160 легла.
След десетия хотелски етаж остава да расте във височина само кръглата част на сградата, превърната в архитектурен акцент за баланс в общото обемно-градоустройствено решение.
На последните два етажа е разположен панорамен VIP ресторант с малка зала за 26 души на дванадесетият етаж и основна зала на следващия, с гледка към града, Морската градина и морето.
В хотела са предвидени общо седем асансьора, четири от които пасажерски, два вътрешни, тръгващи от сутерена и стигащи до последния хотелски етаж, и външен панорамен, който тръгва от партера и се движи до второто ниво на панорамния ресторант. Допълнително вътре в тялото, изнесено пред входа на хотела, има панорамен кръгъл асансьор с вита стълба, осигуряващи достъп на външни посетители до възстановителния център, нощния бар, ресторанта и конферентната зала.
Архитектурата на комплекса е модерна, съобразена с функцията му. Сградата е обемно балансирана спрямо заобикалящата я архитектурна среда. Полукръглата й част, където са разположени хотелските стаи, е разделена на девет сектора. След кота 17.20 секторите нарастват спираловидно във височина около централния кръг до кота 42.00. Над тях се издига централната кръгла част до кота 50.20.
sgrada.com

назад към всички новини
© 2008 - 2023