• Търсене на имот

  • Новини

АПИ ще отдели 14 млн. лв. за идеен проект на магистрала „Черно море“

Пътната агенция планира скоростта по новия път да е 120 км/ч и да е с по две платна във всяка посока


Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за разработване на разширен идеен проект на автомагистрала „Черно море“. Индикативната стойност на поръчката е 14.4 млн. лв. без ДДС. Търгът включва и извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план.

Целта на поръчката е да се разработят най-малко три варианта за трасе на бъдещата магистрала „Черно море“. Необходимо е да се проучат възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища. Проектната скорост на трасето се предвижда да бъде 120 км/ч, с габарит 27 м, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение.

Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен план-парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без времето за преглед на разработката, организиране и провеждане на заседания на ЕТИС на АПИ, както и за провеждане на процедури по реда на ЗООС.

Предвижда се трасето на АМ „Черно море“ да започва при бъдещата връзка с АМ „Хемус“, в района на с. Слънчево, да пресича Варненското езеро в най-тясната му част при гр. Белослав, да се свърже със съществуващата част от АМ „Черно море“ при с. Приселци и да направи връзка с края на АМ „Тракия“ при кв. „Ветрен“ на гр. Бургас.

Изграждането на АМ „Черно море“ ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България – АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища - Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие.

Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28 ноември т. г.

|източник: https://www.economic.bg/
назад към всички новини
© 2008 - 2024