• Търсене на имот

  • Новини

Какво можем да очакваме още в гр.Варна?

Концепцията на проекта е да се създаде уникална за България градска среда по примера на световните дизайн и арт центрове със следните характеристики:

Принцип
- Максимално разнообразие на функциите - обществени, търговски, жилищни, обслужващи
- Висока гъстота на обитаване
- Ясно тематично ядро развито около идеята за дизайн център
- Максимална отвореност и достъпност
- Добре мащабирана градска среда с доминираща зелена алейна система
- Сгради с ясен и запомнящ се силует

Цел
- Постигане на оптимален 24-часов живот на комлекса
- Добра среда за търговия и бизнес, постоянни човекопотоци, висока степен на сигурност
- Привличане на допълнителен интерес и развитие на уникален имидж на комплекса, повишаване на стойността му
- Създаване на чувство за свобода и комфорт
- Стимулиране на пешеходния и велосипеден трафик; балансиране на микроклимата, икономия на енергия
- Превръщане на комплекса в лесен градски ориентир и емблема на Варна.

назад към всички новини
© 2008 - 2024