• Търсене на имот

  • Новини

От 23.07.2014 се направиха промени в банковото кредитиране

От 23.07.2014 се направиха промени в банковото кредитиране, които са изключително в полза на настоящите и бъдещите ни клиенти и които позиционират ОББ отново на водеща позиция в ипотечното кредитиране. Ето най-важните:

1.      Отпадна таксата за предсрочно погасяване на ипотечните кредити, независимо кога са разрешени – в ОББ от първия ден няма такава такса, иначе по закон може да бъде събирана до края на първата година на кредита, т.е. има банки, които събират 1% при погасяване в рамките на първата година – пълно или частично.

2.      Отпадна таксата за усвояване на кредита – преди беше като % от размера на усвоения кредит, а сега имаме такса за кредитна оценка 100 лв за одобрени кредити - твърда сума, независимо от сумата на кредита – и за 20 000, и за 100 000 лева или евро е все 100 лв.

3.      Запазваме лихвените оферти за всички ипотечни кредити – еднакви в лева и евро.

4.      Запазваме нулева такса за разглеждане на кредита – предварителното одобрение, за което ОББ дава официално писмо, се дава на клиента на база доходите му, без дори да е избрал имот, и важи 3 месеца.

5.      Запазваме ниската такса оценка на имота – 102 лв за апартамент, като и досегашната такса за правно обслужване, в което се включва и  написването на нот.акт за договорна ипотека или молбата за законна ипотека.

6.      Запазваме процента на финансиране – 85% за жилищните имоти, независимо от вида им и от степента на завършеност.

7.      ОББ пуска нова оферта за кредити за покупка на жилище, за строителство и за рефинансиране – фиксирана лихва за първите 3 години в размер на 6% и 6.5% променлив лихвен процент за оставащия срок – за кредити в лева. Възможно е и кредитиране с променлив лихвен процент за целия период на кредита, ако това е желанието на клиента.

8.      Всички банки въвеждаме референтния лихвен процент като база за формиране на лихвите по всички видове кредити. Това на български означава, че базов лихвен процент, определен от банката няма да има, а за база ще бъдат съотв. за кредити в лева – 6 месечен СОФИБОР, а за кр. В евро – 6 месечен ЮРИБОР: това са индекси, които отразяват състоянието на българската и на европейската икономика. Предвид кризата от 2008 г. икономиките сега плавно се възстановяват, т.е. тези индекси им предстои да растат – съответно и вноските по лихви на кредитополучателите. Избрани са 6-месечни индекси, за да не променяме лихвите всеки месец. Първата промяна ще бъде на 01.03.2015 г. Именно промяната в методиката на изчисляване на лихвата прави атрактивна офертата ни с фиксирана лихва за първите 3 години – това са годините с най-голяма главница,  и с фиксираната лихва вноската тогава със сигурност ще е ниска.

назад към всички новини
© 2008 - 2023