• Търсене на имот

  • Новини

Фиксираните лихви са нова тенденция в ипотечното кредитиране

25.6.2011.
През месец май продължава стабилизирането на пазара на ипотечни кредити, отчетено през последните месеци.

"Почти няма клиент, който да не търси макар и минимално допълнително финансиране при покупката на имот", коментира изпълнителният директор на КредитЦентър Тихомир Тошев. По думите мупрофесионалната консултация за избора на най-подходящ кредитен продукт все по-често се търси от клиентите, осъзнали, че тя може да им спести не само време и усилия, но и значителни разходи в бъдеще. Дори хора с добра финансова култура търсят допълнителен професионален съвет.

Нови оферти с фиксирани лихви за определен период се появиха и през май, и това оформи тенденцията на трайно позициониране на продуктите с фиксирана лихва на пазара на ипотечното кредитиране, коментира още изпълнителният директор на КредитЦентър.
Разнообразието на фиксирани лихви се увеличава и въпреки че повечето такива предложения са с фиксирана лихва само за първата година, на пазара се появиха и продукти с фиксирана лихва за 7 и 10 години, каквито нашият ипотечен пазар не е виждал досега. Фиксираните лихви за първата година се движат най-често в границите от 5.25% до 6.25%, а фиксираните лихви за по-дълги периоди – от 6.35% до 7.20%.
Фиксираните лихви за първата година са по-скоро маркетингов инструмент, а тези за по-дълъг период се избират от клиенти, търсещи дългосрочна стабилност на разходите им по кредита.

Изборът между продукт с фиксирана лихва или такъв с плаваща лихва за целия срок е много индивидуален и трябва да се прави след добра оценка на всички параметри на двата типа кредити и личните финансови възможности на клиента, отбелязват специалистите.

Активизирането на клиентите в търсенето на ипотечни кредити показа и друга страна на кредитния пазар.
Тези от тях, които не са били много стриктни в обслужването на съществуващите си кредити или кредитни карти през последните години, сега остават неприятно изненадани от справките в Централния кредитен регистър, които се правят при всяко подадено искане за кредит.
Очакванията, че не е важно да спазваш месечните дати за плащанията си по кредита или че можеш да не внасяш месечните си вноски редовно, а тогава, когато имаш възможност, водят до лоша кредитна история и ограничаване на възможностите за получаване на нови кредити.

Наблюденията на консултантите от КредитЦентър сочат нарастване на размера на изтеглените кредити през месец май в три от четирите най-големи града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Пловдив и Бургас.
"Това се дължи и на увеличения процент на финансиране на сделките. Миграцията към големите градове и нарастването на населението в тях ще е все по-определяща за процесите в сектора на недвижимите имоти и в бъдеще. Търсенето на жилища в големите градове, където населението се увеличава, няма как да спре. Същевременно в по-малките населени места, търсенето на жилищно кредитиране ще остава ограничено", коментира още Тихомир Тошев.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец май е бил 36 860 евро, сочат данните на КредитЦентър. Съотношението евро/лева е 94/6 в полза на еврото. В сравнение с предходния месец, когато размерът на кредитите е бил 36 980, сега той намалява незначително.

Най-активни като потребители на ипотечни кредити остават хората във възраст между 26 г. и 35 г., които през месец май са 47,3% от всички кредитополучатели. След тях се нареждат тези от 36 г. до 45 г. (34,1%).
Традиционно високата активност на най-младите – между 18 г. и 25 г., се запазва и през изминалия месец. Най-нисък е делът на потребителите над 45-годишна възраст . 7,2%.

Разпределението по размер на кредитите сочи намаляване на дела на тези в най-ниския сегмент – от 10 000 до 30 000 евро, които през изминалия месец са били 40,2% от всички спрямо 41,8% през април. За сметка на това леко се повишават дяловете на всички останали с по-големи размери.
Най-предпочитани са отново ипотечните заеми между 30 000 и 50 000 евро, чийто дял е 43,9%. След тях се нареждат тези между 10 000 и 30 000 евро, следвани от кредитите в диапазона от 50 000 до 70 000 евро, които са 11,8% от всички. Леко увеличение има включително при кредитите от 70 000 до 90 000 евро – 3,3% при 2,6% през април.Покупката на жилище остава основна цел на получаталите на ипотечни заеми. През месец май с такава цел са взети 94,6% от ипотечните кредити. За строително-монтажни работи са били предназначени 2,2% от заемите, а за лично ползване - 3,2% от тях.При срока на изтеглените кредити прави впечатление увеличението на дела на заемите, изтеглени за по-дълъг период на погасяване. Масовата част от потребителите (42,4%) теглят ипотечни кредити за срок от 16 до 20 години, но този процент намалява спрямо отчетените през април 43,8%.
За сметка на това нарастват дяловете на кредитите, които ще бъдат изплащани за период от 21 до 25 години, както и на тези със срок на погасяване от 26 до 30 години. През месец май те са вече съответно 26,3% и 17,8% спрямо 23,1% и 16,2% за предходния месец.Все по-често банките отпускат кредити на стойност 70-80% от стойността на имота, както и за 80-90% от необходимата сума, сочат данните на КредитЦентър. За изминалия месец кредитите за 70-80% от цената на сделката са били 35,6% от всички, като след тях се нареждат тези, покриващи 80-90% от стойността на жилището, които са 21,2% от общия брой на получените заеми. На трето място по популярност се нареждат ипотечните кредити за 60-70% от необходимото финансиране (19,5%), следвани от кредитите в диапазона 50-60%, чийто дял е 14,4%.

Основната част от клиентите, теглещи ипотечни кредити, са с месечен доход на домакинство от 1500 лв. до 2500 лв., сочат още данните.
През месец май на този профил отговарят 86,5% от потребителите. Кредитополучателите с доход на домакинство до 1500 лв. са 8,8% от общия брой, а тези с месечни приходи от 2500 лв. до 4000 лв. – 3,9%.
Най-малък дял имат потребителите с доходи на домакинство над 4000 лв. – 0,8% от всички.

indeximoti.bg
назад към всички новини
© 2008 - 2024