• Търсене на имот

  • Новини

ПАЗАР НА ОФИС ПЛОЩИ ВАРНА 2009ОСНОВНИ ИЗВОДИ
• С 38,000 кв.м. се e увеличилo предлагането на офис площи във Варна за последните шест месеца на 2008 г.

• Общо офис площите достигат 144,000 кв.м., като повече от 70% от тях се намират в периферните райони на града.

• Предлагането надвишава търсенето предимно в покрайнините на града, където ръста на свободните площи се е увеличил почти два пъти в сравнение с първата половина на 2008 г.

• 50% от офис площите, които са в строеж, се намират в периферните райони на Варна.

• През втората половина на 2008 г. наемните нива отбелязват лек спад.


ПРЕДЛАГАНЕ
През второто шестмесечие на 2008 г завършените офис проекти във Варна водят до увеличение на предлагането с 38,000 кв.м. и отбелязват ръст от 36% в сравнение с предходния период, като достигат 144,000 кв.м.

Две бизнес сгради, завършени през месец Декември 2008 г. (Сграда 8 на Бизнес Парк Варна, с офис площ 10,400 кв.м. и «Бий Гардън», с офис площ 9,600 кв.м.) формират 50% от предлаганите нови офисни пространства.

През второто шестмесечие на 2008 г. нарастването на офис площи Клас А (с 56 %) и Клас Б ( с 18 %) променя съотношението между тях в полза на първокласните офиси. За сравнение, през предходния период, съотношението на офис площи Клас А и Клас Б е било съответно – 54 % и 46 %.

Разпределението на офисни проекти по райони, от своя страна, показва, че офисите в централната градска част на Варна са се увеличили със 7 %, в широкия център са нараснали с 18 %, а в по-отдалечените квартали на града със 70 %, където е и най-интензивно строителството на нови административни сгради.

Офис площите в строеж са се увеличили приблизително с 15,000 кв.м. за последните шест месеца на 2008 г. и в края на изследвания период достигат общо 150,000 кв.м. Повече от половината от площите в строеж са разположени в периферните райони на града.

Някои от най-големите проекти в процес на строеж, се намират на булевард „Владислав Варненчик” (Варна Тауърс с офисна площ 19,000 кв.м.) и на магистрала Хемус (Бизнес Парк Варна).

Очаква се през първата половина на 2009 г. да бъдат завършени следните бизнес сгради – Лендмарк Център Варна, Бизнес център „Комфорт” и Бизнес център „Централ Пойнт”, което ще увеличи предлагането на офис площи Клас А с 13,000 кв.м.

SELECTED CLASS A & B OFFICE BUILDINGS COMPLETED IN H2 2008
Building Name Location Gross Office Area (m2)
Business Park Varna - Building 8 Suburban 10,370
Izo garant "Bee Garden" Suburban 9,600
Intercom complex / Mega Center Intercom Suburban 3,230
Office Building "Dubrovnik" Suburban 2,400
Office Bulilding "Varnenchik"109 Broad center 1,930


ТЪРСЕНЕ
Общата площ на усвоените през втората половина на 2008 г. офиси, достигна 20,000 кв.м., като две трети от тях се намират в периферните райони.

Търсенето на офисни площи във Варна намалява през втората половина на 2008 г. Много от компаниите предпочитат да изчакат по отношение на разширяването си; други намаляват дейността си, като наемат съответно и по-малки офисни пространства. Всичко това води до значително намаляване на търсенето.

СВОБОДНИ ПЛОЩИ
Прегледът на пазара на офиси във Варна показва, че свободните площи са се увеличи значително за последните шест месеца на 2008 г. - с 18,000 кв.м. Това в най-голяма степен се определя от новопостроените офис сгради – Сграда 8 на Бизнес Парк Варна и „Бий Гардън”, които излязоха на пазара в края на 2008г и бяха почти незаети в края на изследвания период.
Свободните площи достигат 17 %. За сравнение, през предходния период процентът на незаети площи е 6.1 %.

НАЕМНИ НИВА
Пазарната ситуация през втората половина на 2008 г. води до лек спад в средните наемни нива, поради намалялото търсене и продължилото предлагане.

ПРОГНОЗА ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2009 Г.
• През първата половина на 2009 г. се очаква да се появят на пазара 13,000 кв.м. нови офисни площи;

• Ограниченията във финансирането от страна на банките ще окаже влияние върху проектите в строеж, като се очаква някои от тях да закъснеят или изобщо да не бъдат завършени;

• През 2009 г. се очаква пазарът да се определя от наемателите, а наемодателите да бъдат по-гъвкави по отношение на наемни нива, продължителност на договора и други условия;

• В средносрочен план предлагането ще надмине търсенето.назад към всички новини
© 2008 - 2024