• Търсене на имоти

Двустайни жилища до морската градина, Оферта №:7526

Тип на офертата: Продава
Населено място: Варна
Район: Чайка
Площ: 80 кв.м.
Строителство: тухла
Година на построяване: 2024
Дограмата: PVC
Стаи: 2
Етаж: 3
Балкони: 2
Асансьор: да
Изглед: Към Море
Изложение: юг

15
мин.

50
мин.

15
мин.

5
мин.

0
мин.
Офертна цена: € 94 800
Новите цени са до 5 етаж включително 1200 евро/кв.м. от 6-ти до 9-ти етаж 1300 евро/кв.м.

Жилищна сграда “Чайка 1“ ще се намира в едноименния жилищен комплекс, един от най-предпочитаните от Варненци квартали, граничещ с Морска градина и в близост до централна градска част. 

Жк Чайка е изграден в периода 1963-72 след провеждането на Национален конкурс за градоустройствено решение. Откриването му е свързано с провеждането на Международния конгрес на архитектите, проведен във Варна през 1972. Този квартал е замислен като образец на комплексното строителство от онова време. В него умело са съчетани панелно с монолитно строителство. Пунктови и хоризонтални сгради с лежащ силует и плоски покриви създават ансамбли, разположени сред паркова среда с богата растителност и добре оразмерени пешеходни пространства. В тази среда с характерната за времето обрана, линейна визия, в която всяка сграда е част от едно цяло, се опитва да се впише жилищна сграда “Чайка 1“. 

Първите разработки на настоящия проект следват предходния действащ план, който предвижда по-ниска кота стреха, но по-големи Кинт и плътност. Изготвените тогава предпроектни проучвания сравнени с настоящите условия показват, че по-висока сграда, но с по-малка плътност и коефициент на застрояване създават по-благоприятна жизнена среда, както за квартала, така и за имота. Този подход дава възможност да се проектират пунктови сгради с компактна форма като се запазва максимално съществуващата растителност, както и да се осигурява площ за нова такава. Междублоковото пространство на ЖК Чайка е част от характера на квартала, което изключва създаването на тесни улични пространства между сгради. С приемането на новия ПУП-ПРЗ на квартал Чайка, който не търси изкуствено намаляване на височината, е дадена възможност да се работи в тази посока. Но за ефективно овладяване на застрояването в квартал Чайка, са необходими специфични градоустройствени и естетични изисквания към бъдещите сгради и дефиниране на пространствата между тях . 

Настоящият проект е за ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от 6129,80м2, съставена от 9 надземни етажи и един сутеренен етаж с паркинг и избени помещения. При анализ на съществуващото положение, характеристики на околната среда и функционалните потребности на сградата направихме няколко заключения, който са водещи при проектирането на настоящата разработка : изнасяне на сградата максимално на север с цел запазване на високата растителност в южната част, осигуряване на южен озеленен двор и максимално отдалечаване от детската градина и яслата;

Дърветата, които попадат в рамките на сградата ще бъдат преместени в южния двор ориентация на сградата максимално на юг, като се търси оптимално благоприятно изложение за всеки апартамент,

Търсена е  характерна архитектура за ЖК Чайка чрез създаване на компактна сграда с плосък покрив, използване на бял цвят (мазилка и облицовка) 
работа по хоризонтални плътни парапети - характерни за ЖК Чайка.
Така проектираната сграда е разработена като комплекс от две симетрични части, които оформят общия обем. За да се освободи максимално южния ъгъл и за да се търси добро изложение, сградата е разположена по диагонал в имота като дългата фасада е с чисто южно изложение, докато страничните са съответно на чист изток и запад. Входовете (А и Б) са ситуирани от северна страна, към ъгъла на двете улици като пред тях е образувано „площадно“ пространство и обслужваща алея с възможност за временно спиране. За да се засили еднородността на това пространство е предвидено използване на една и съща настилка за тротоарите и автомобилната алея. По протежение на двете улици са предвидени сядания за обществено ползване и озеленени площи. В зависимост от котите на обслужващите улици са предвидени два подхода към южната част на имота : един от изток към надземните паркоместа и втори, симетрично разположен от западна страна към рампата обслужваща подземния паркинг. 

От южна страна е проектиран директен излаз от входовете към паркинга и съответно зелените площи. По този начин се осигурява достъпността на паркоместата и използване на южния парк. Последният е с площ около 400м2 и озеленяването му, освен съществуващите дървета, ще бъде обогатено с преместените други дървета, както и с ново засадени. Предвидено е и място за детска площадка. Този парк, следвайки котите на паркинга и съществуващите на терена, е на около 1,5м под нивото на паркиралите автомобили, което му дава обособено пространство, сигурност и излация от шум. Предвидено е за окончателния облик на сградата да се използват облицовъчни трайни материали за северните фасади и минерална мазилка по терасите и парапетите на южната фасада. Всички външни климатични тела са подредени в южните тераси или в специално предвидени места по източна, западна и северна фасади, където е заложено да бъдат скрити зад жалузийни решетки.

Проектантският екип на жилищна сграда „Чайка 1“ има особено лично отношение към проекта и средата, тъй като от години работи в жк Чайка, а главният проектант е отраснал в квартала. Сам по себе си проектът е интерпретация на темата за специфичните правила, необходими за осигуряването на вписване на новите сгради в характерна градска среда, тема валидна, но все още силно пренебрегвана във Варна.

Допълнителна информация
 Ценова листа
 Брошура
Добави офертата към "Моите имоти"
Изпратете запитване за имота
Запитване за оферта:
Оферта №:7526 -
Офертата е публикувана от
Име: Администратор
Тел: 0878887299
e-mail: office@balinovinvest.com
Заповядайте в нашия офис на адрес :


 

назад
© 2008 - 2022