• Търсене на имоти

/ Подгответе се за офертиране и договаряне

При търсене за вашия имот - мечта, вие бяхте мечтател. Сега, когато ще отправите вашето предложение за покупка, трябва да бъдете  един истински бизнесмен. Трябва да подходите към този процес с хладна глава и реалистична перспектива за вашия договор. Четири са основните компонента на офертата и договора: цена, срокове, задължения и действия при непредвиден случай.

Цена - цената, която  предлагате доста добре трябва да отразява истинската пазарна стойност на имота, който искате да купите. Вашият консултант за проучване на пазара ще ви ръководи за това решение.

Срокове - една сделка започва с подписване на предварителен договор за продажба и завършва с получаване на нотариален акт за собственост. Обикновенно този срок е един месец, но има и няколко дена за вписване на акта.

Задължения – кой ще плати таксите, данъка и комисионите за прехвърляне на имота. Обикновено тези суми се разпределят по равно между страните по сделката. Тези условия се уговарят в предварителният договор. Питайте вашият брокер за всички възможни вариянти за да не бъдете изненадан при подписване на нотариалния акт.

Непредвидени случай – може да  се случат винаги. Може да се наложи окончателната сделка да се отложи. Било, че някой от продавачите не дойде при нотариуса. Било, че не са набавени всички документи от собствениците навреме. При проблем е под въпрос какъв компромис сте готов да направите или да ви направят на вас. Често компромисите  струват допълнителни пари.

 Да се подготвите не значи само да набавите парите за сделката и да разучите стъпките през които преминава една сделка, но и да се приготвите психически за едно по - голямо натоварване и напрежение. Да имате на кого да се доверите за да не сте сам при покупката.

 

© 2008 - 2023