• Търсене на имоти

БАЛИНОВ ИНВЕСТ  предлага пълен пакет услуги:

-Проектиране
-Строителство
-Посредничество при покупка на недвижим имот.
-Посредничество при продажба на недвижим имот.
-Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот.
-Посредничество при наемане на недвижим имот.
-Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти.
-Правни консултации във връзка с водените сделки.
-Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за  удостоверяването на  сделки с недвижими имоти.
-Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България.
© 2008 - 2023