• Търсене на имот

  • Новини

Избират главен изпълнител за "Мол Плевен"

Дружеството "МОЛ Плевен" АД обяви процедура за избор на главен изпълнител за изграждане на едноименния проект в града. Процедурата е обявена с конкурс - преки преговори с потенциални изпълнители за етапа на грубия строеж. Около десет са поканените от инвеститора фирми, като всеки желаещ може да получи тръжна документация, за да участва в процедурата. Крайният срок за получаването й е 12 май от офиса на дружеството в Плевен на ул. "Ив. Миндиликов" №2, ап. 3. Въпроси, свързани с обявения конкурс, могат да бъдат задавани към инвеститора в писмена форма до 30 май. Документацията за участие се подава до 10 юни. Банковата гаранция е в размер на 300 хил. евро, която следва да бъде внесена заедно с офертата.
Площта на парцела за изграждане на "Мол Плевен" е 9678.90 кв.м, застроената площ на обекта е 9061.40 кв.м, разгъната - 27 839 кв.м, общата разгъната застроена площ с включени две подземни нива възлиза на 46 841 кв.м.
Инвестицията се осигурява със собствени средства и банков кредит. Договорът за строителство е според условията на ФИДИК. Предвижда се поетапно изпълнение на всички строителни работи, предвидени за изграждане на "Мол Плевен" до въвеждане на обекта в експлоатация, както и договаряне за изпълнение на етап груб строеж със срок на изпълнение на етапа и обща стойност, съобщиха от фирмата инвеститор.
Кандидатите, участващи като консорциум, трябва ясно да упоменат коя от компаниите е определена за лидер и тя ще осъществява контакт с възложителя. Участието на компания с повече от една оферта ще доведе до дисквалифициране на всички кандидати, които са влезли във взаимоотношения със съответния участник.
Кандидатите трябва да са регистрирани в Камарата на строителите за строежи 1 категория, да са в състояние да извършат описаните конкретни строителни работи. Персоналът на отговорни позиции трябва да има поне 8-годишен опит в изпълнението на обекти от сходен тип и доказани квалификации, съответстващи на заеманата длъжност по изпълнение на подобни на този проект строителни работи. Кандидатите трябва да имат минимален среден годишен оборот за последните 3 години (2005, 2006, 2007) съответно 5 млн. евро, като годишна им печалба за последните три години трябва да бъде положителна.
По отношение на минималните квалификационни критерии за кандидатите, които са сдружения, се изисква всички членове в сдружението да са регистрирани по закон фирми, способни да извършват определените строителни работи или части от тях. Водещият съдружник в сдружението трябва да има минимален среден годишен оборот през последните три години (2005, 2006, 2007) съответно 3 млн. евро. Участниците в сдружението, когато се разглеждат като цяло, трябва да имат общо среден годишен оборот за последните три години (2005, 2006, 2007) съответно 5 млн. евро. Действителната годишна печалба на водещия съдружник в сдружението трябва да бъде положителна за последните три години, той трябва да е в състояние да изпълни поне 41% от стойността на договора за строителство като строителни работи със собствените си възможности.
Сред изискванията е и всеки съдружник в сдружението (без водещия) да може да изпълни поне 10% от стойността на договора за строителство със собствен ресурс. Водещият съдружник трябва да има достъп до банков кредит или да ползва други облекчени финансови условия, които са в състояние да му осигурят изискващия се финансов поток за цялото времетраене на договора. Във всички случаи стойността на банковия ресурс трябва да надхвърля 600 хил. евро.
Инвеститорът си запазва правото да изиска копия от съответните документи за приемане на обекта, подписани от ръководителите на проекта и възложителя за съответния обект.
Разглеждането на документите е обявено за 25 юни, преговорите с класираните кандидати ще се водят до 10 юли, а подписването на договора с избрания изпълнител е предвидено за 18 юли. Според разчетите приключването на грубия строеж и подписването на протокол 14 е планирано за не повече от 45 календарни седмици след подписване на договора. Предвижда се "Мол Плевен" да отвори врати през пролетта на 2010 г.
Консултант на проекта и по време на самото строителство е международната компания СЖС (SGS), с която инвеститорът вече има подписан договор. Групата SGS е световен лидер в областта на контрола и сертификацията на стоки и услуги с 48 хил. служители, над 1000 офиси и лаборатории в 140 страни.


назад към всички новини
© 2008 - 2023