• Търсене на имот

  • Новини

До две години Икономически университет , ще има нова триетажна сграда

До две години Икономически университет - Варна, ще има нова триетажна сграда, която ще бъде долепена на калкан до съществуващия Втори корпус. Той се намира в квартал "Левски", на ул. "Евлоги Георгиев" №24. Проектът е дело на проектантско бюро "Анив" ЕООД - София, ръководено от инж. Анита Йончева. Предстои да бъде избрана строителна фирма, която да започне работа през пролетта на 2009 г. Инвеститорът - ИУ - Варна, ще вложи в проекта 3 млн. лв. Проектът цели да задоволи сегашни и бъдещи нужди на университета. Новият блок ще завърши целия учебен корпус, оформяйки пространството, без да засяга съществуващата сграда. Тя е разположена върху 2.399 дка в парцел с големина 15 дка. Новата сграда ще има 847 кв.м застроена площ и 2669 кв.м разгъната застроена площ.
Главният вход за учебния корпус е откъм ул. "Евлоги Георгиев". Около сградата е проектиран тротоар за пешеходен достъп до всички части на корпуса. В парцела са предвидени и зелени площи от северната, южната и западната страна, състоящи се от ниска и средно висока растителност.
Проектираната сграда е средноетажно застрояване, долепена на калкан към старото тяло на университета, като са спазени допустимите отстояния от границите на парцела. Комуникацията на сградата е с основна стълбищна клетка и асансьор. Осигурен е достъп за лица с увреждания. На всички етажи има връзка със съществуващия корпус.
Новопроектираната учебна сграда е на три етажа без сутерен. На партера на блока се влиза в приветливо фоайе с големина 127 м, което води до останалите помещения. Предвидени са две учебни зали с големина съответно 64 и 65 кв.м, които събират 32 души. В съседство се намира и по-голяма зала с площ 75 кв.м, която има капацитет за 40 души. На първия етаж е разположена и аула със 150 места, които са стъпаловидно разположение на редовете за сядане. Предвидени са и подиум за лектор и канцелария зад последния ред седалки. Аулата е с големина 250 кв.м. На първия етаж има санитарен блок, състоящ се от две тоалетни за мъже и две за жени, както и една тоалетна за инвалиди. Конструктивната височина на етажа е 4.20 м, като залата със 150 места е разположена на по-ниска кота -0.60.
Вторият етаж на сградата е на кота +4.20 и се състои от същите помещения като първото ниво. Добавена е една лекционна зала за 24 души. Другата разлика е, че залите с 32 места тук се увеличават и стават с 40 места.
Третият етаж следва разпределението на втория с разликата, че вместо зала със 150 места са оформени две по-малки зали с 50 места. Те могат да се обединят в голяма зала.
Покривът на сградата е плосък с наклон 3% към воронките, разделен е на две основни нива - над големите зали и над малките зали с коридора и фоайето.

В новия блок има една трираменна стълбищна клетка, разположена в единия край на сградата. Осъществена е връзка между старата и новата сгради, като само на първо ниво има диференциални стъпала. Вътрешните преходни стълби и рампи ще се изпълнят след основната конструкция, с оставащ кофраж. Ширината на фугата между съществуващата учебна сградата и новопроектираната е чисто 10 см, съобразена с преместванията на двете сгради на ниво покрив, предизвикани от хоризонтални въздействия. Хоризонталните натоварвания от вятър и земетръс се поемат от монолитни стоманобетонни шайби.

sgrada.comназад към всички новини
© 2008 - 2023