• Търсене на имот

  • Новини

Нов инвестиционен проект на 22 етажа в центъра на Варна

Сграда на 22 етажа може да бъде построена в историческия център на Варна. Инвестиционното намерение е  на „Параходство Български морски флот” АД и предвижда изграждане на група от сгради със смесено предназначение до централния офис на БМФ на бул. „Приморски“ № 1

Проектът предвижда строеж на нова пунктова сграда на 22 етажа със застроена площ 407 кв. м. и РЗП 7422 кв. м. Зданието ще включва офисни и търговски помещения, хотелска част, с осигурени самостоятелни входове към тях, става ясно от искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  То е подадено в РИОСВ-Варна през март тази година, като решението на директора на екоинспекцията, публикувано през май,  е да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното намерение включва изграждане на още две сгради – една 11-етажна и две пристройки с височина до 5 етажа. Планирани са 720 паркоместа, които ще се намират на партерния етаж на 11-етажната сграда и в ново подземно ниво с площ 2452 кв.м. В гаражи ще бъде преустроен и сутеренът на главната сграда на БМФ на бул.”Приморски”. Общият брой на едновременно пребиваващите служители и посетители/клиенти в новопостроените сгради се очаква да е между 500 и 800 души. 

Озеленяване се предвижда на площ от 975 кв. м. Ценната едроразмерна растителност ще бъде запазена. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна в съществуващата пътна инфраструктура. 

Със заповед от май 2015 г. главният архитект на Варна Виктор Бузев е разрешил изработване на ПУП-ПРЗ, се отбелязва още в публикуваната документация. 

В макромащаб е търсен нов силуетен акцент от порядъка на хотел „Черно море” и Oбщина Варна. Едновременно с това, новият акцент подава мащаба на предвидения в ОУП на Варна нов обществен център на юг от бул.”Приморски”. По отношение на композицията на площад „П. Славейков”, новите обеми са така разположени, че да не нарушават доминацията на часовниковата кула на гара Варна, се отбелязва в обяснителната записка на проекта. 

Ако бъде реализиран проектът за 22-етажната сграда, тя вероятно ще стане най-високата във Варна. Най-близо до облаците в морската столица в момента е мол „Варна тауърс“, като кулите близнаци са с височина 70 метра. Второто място в момента държи 18-етажният хотел "Черно море", извисяващ се на 55 метра височина, с 10 повече от друга забелязваща се отдалече сграда - тази на Община Варна. 

назад към всички новини
© 2008 - 2023