• Търсене на имот

  • Новини

Стратегическа визия за централната градска част на Варна

Класираният на второ място проект доразвива лансираната преди повече от две години идея за изграждане на градски пешеходен ринг, осигуряващ достъп на гражданите и гостите на гр. Варна до най-значителните културно-исторически ценности на града, като ги направи разпознаваеми и  комуникационно достъпни.
 
Концепция за пешеходен пръстен в градския център, арх. Тодор Даскалов
В основата на концепцията е да се предложи принципно решение, което да доведе до промяна на ритъма на живот в централна градска част, а оттам и в града като цяло. Дефинирано е обществено пространство, което е част от градската структура и има силен обществен потенциал. В момента това пространство се характеризира с лоша организация на автомобилното движение и паркирането, хаос при поставянето на преместваеми обекти, липсата на вкус, мярка и контрол при разполагането на рекламно-информационни елементи.
Новото обществено пространство трябва да обедини големите дадености на града, които превръщат Варна в световен град:
 Морето - всяко ново отваряне към морето дава нова енергия за развитие на града.
      - Културно-историческото наследство, което в момента е занемарено до такава степен, че е станало трудно разпознаваемо.
 - Утвърдените пешеходни пространства - бул. "Княз Борис I" и бул. "Сливница"
 - Старата градска част (или Гръцката махала) с типичните малки улици и площади, които са уникални като пространства.
   - Морската градина  като важен структурен елемент на града.
Проектът предлага прокарване на пешеходен пръстен, който обединява:
- пешеходната част на бул. "Сливница"
- съществуващото пешеходно пространство по бул. "Княз Борис I"
- ул. "Преслав" - с красивите си силуети
- ул. "Сан Стефано" - с малките си градски пространства, пряката връзка с морето, римските терми, вълнолома и пристанището
- Морската градина, в зоната на Военноморския музей, Аквариума, Астрономическата обсерватория, до слънчевия часовник.
Пешеходният пръстен ще разкрие историческата многопластовост на Варна и ще се превърне в репер за ориентация в преплетените културни коридори на града. Основните ползи за града от реализацията му са:           
 - Оформяне на пространство, което ще насърчи икономическото оживление в един по-голям периметър
  - Може лесно да бъде реално прокаран, с малки корекции на организацията на автомобилното движение по ул. "Сан Стефано"
 - Става база за изграждането на туристически маршрути - културен, исторически, археологически, религиозен и кулинарен.
           
Концепция за естетизация на централните пешеходни зони, арх. Димитър Стефанов
Основен акцент в разработката е промяна в организацията на централния варненски площад "Независимост". Всяка от сградите с обществен характер е получила част от прилежащото пространство. Сградата на Окръжния съд, който след време ще бъде изместен в новопроектираната Съдебна палата, е получила предназначение за медиатека. Пред нея е обособен малък амфитеатър, който позволява изяви на открито  на новото културно средище. Аналогичен е подходът към сградата на Държавния архив. Колективът е предложил изнасянето на градския информационен център в тази сграда в комбинация с изложбени и търговски площи, свързани с обслужването на туристите. Пред нея е организиран малък площад, откриващ и подчертаващ фасадата на сградата - паметник на архитектурата.
 Около съществуващите градски фонтани са оформени нови зелени площи и места за сядане.
 Регламентирани са откритите тераси на заведенията за обществено хранене, като са съхранени най-предпочитаните от клиентите площадки.
Предложено е и решение за пространството около т.нар. "Дупка". Археологическите находки са разкрити и експонирани. Предвиден е амфитеатър с подход от пешеходната зона, както и няколко площадки на полуниво  с места за почивка, хранене и развлечения.
         Реализацията на идеята за пешеходен ринг изисква сериозни действия по реорганизация на паркирането в центъра на града. Проектантите са проучили възможността за изграждане на голям подземен паркинг с капацитет 870 коли в пространството между трите подлеза на площада пред катедралния храм. Всички улици в стария град са с регламентирани с места за паркиране. По този начин се освобождават тротоарите за пешеходците и туристите и се прекарват трасета за велосипедни алеи.
Проектантският колектив е проучил различни предложения за изпълнение на пешеходните пространства, в това число и алеите в градските градини, обхванати от разработката. За реализацията на  мащабния проект се предлагат бетонови плочи в различни цветове и размери, подредени върху трамбована основа на суха фуга. Технологията е особено популярна в Германия и успешно се прилага за оформяне на градските пространства. Подреждането е различно за отделните пространства и зони, което дава специфика на конкретното място и на конкретната функция. Особено внимание е отделено на малкия градски дизайн и визуалната комуникация, улесняваща достъпа до различните обекти.

източник: gradat.bg 
назад към всички новини
© 2008 - 2023