• Търсене на имот

  • Новини

Брокери на имоти настояват за национален професионален регистър

Заради политическите сътресения в страната регламентацията на работата на посредниците на пазара на имоти се бави.

2.12.2013г.

За създаване на национален регистър на брокерите на недвижими имоти, подобен на Търговския регистър, настояват от „Сдружение брокери на имоти“.

В писмо, изпратено до медиите, организацията посочва, че националният регистър трябва да се контролира от държавата чрез Агенцията по вписванията. „По този начин брокерите, притежаващи професионална квалификация, ще бъдат идентифицирани като субекти, а гражданите ще имат възможността да осъществяват информиран избор при използването на брокерски услуги“, посочва се в писмото на сдружението.

„Чрез национален регистър, контролиран от държавата, всички брокери ще бъдат равнопоставени. Присъствието на държавата като гарант на информацията в регистъра е необходимо, защото държавата разполага с човешки, технически и управленски ресурс, сграден фонд и опит в подобни дейности. Това е единственият начин, по който ще се избегне субективният момент на преценка дали даден брокер да бъде вписан или не, което ще се получи, ако частна браншова структура (камара), съставена от конкурентни фирми, води регистъра“, подчертават от организацията.

Сдружението разкрива и най-често прилаганите практики от недобросъвестните брокери на имоти, които са изцяло заети в „сивия“ сектор – те не издават фактури и касови бележки, а ордери и саморъчно написани разписки, начисляват комисиони върху данъчната оценка, а не реалната цена на сделката, рекламират като физически лица – собственици или пълномощници на собственика, начисляват по-ниски от обичайните комисиони, не подписват договори и т. н.


От сдружението призовават клиентите да изискват надлежни документи за платени комисиони, за да защитят интересите си, ако се стигне до разваляне на сделка по вина на недобросъвестен посредник.

Регулацията на дейността на брокерите – във „фризера“

От години се говори за по-строга регулация на дейността на брокерите на имоти. По-активни действия в тази посока има от 2011 – 2012 г. насам. Преди това беше направен опит за доброволен публичен регистър на посредниците, но той така и не проработи. Идеята за лицензионен режим на работа също не беше възприета от бранша заради силно рестриктивния режим на работа.

През 2010 г. беше въведен европейският стандарт за качество на брокерските услуги, но той е препоръчителен, а не задължителен за посредниците.

От Националното сдружение „Недвижими имоти“ подготвиха и законопроект за дейността на брокерите, който заради политическите сътресения така и не стигна до депутатите. Текстовете обаче разбуниха бранша, особено предложението за основаването на професионална камара и прилагането на принципа на саморегулацията при посредничеството при сделки с имоти.

По принцип брокерите са единодушни, че има нужда от специален закон за регламентиране на тяхната дейност, както и от въвеждането на изисквания за професионална квалификация, стаж и етични правила. Националното сдружение „Недвижими имоти“ обаче предлага браншът да се регулира от професионална камара, подобно на строителния сектор и на оценителите, и тя да поддържа професионален регистър.

„Сдружение брокери на имоти“ иска контролът върху дейността на посредниците да се упражнява от държавата, която според тях би била безпристрастна. Според организацията принципът на саморегулацията би бил неприложим, тъй като има вероятност от ограничаване на конкуренцията.investor.bg
назад към всички новини
© 2008 - 2023