• Търсене на имот

  • Новини

НСИ: Най-много строежи ще бъдат започнати в Бургас и Варна

1 Август 2012

През второто тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 228 жилищни сгради с 3 557 жилища в тях и с 472 081 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 41 административни сгради/офиси с 22 838 кв. м РЗП и на 1 288 други сгради с 552 242 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 41.5%, жилищата в тях - с 83.0%, и застроената им площ - с 67.5%. Нарастване се наблюдава и на броя на административните сгради със 17.1% и на другите сгради - с 27.0%, като разгънатата им застроена площ също се увеличава съответно с 61.7 и 22.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 6.9% по-малко, но жилищата в тях са повече със 17.3%. Административните сгради намаляват с 38.8%, а другите видове сгради - с 6.3%. Регистрирано е увеличение на РЗП на жилищните сгради с 8.9% и на другите сгради - с 24.9%, докато при административните сгради РЗП намалява с 47.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Пловдив - 179, Бургас - 177, Варна - 114, София - 103, и София (столица) - 89. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 1 584, Варна - 466, София (столица) - 268, Пловдив - 252, и Благоевград - 129.

През второто тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 683 жилищни сгради с 2 105 жилища в тях и с 251 701 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 5 708 кв. м РЗП и на 579 други сгради с 269 870 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е със 78.8% повече, жилищата в тях - с 66.8%, и общата им застроена площ - с 56.0%. Увеличение е регистрирано и на започнатите административни сгради със 17.6%, но тяхната РЗП намалява с 9.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 47.0%, а общата им застроена площ - с 4.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 6.7% по-малко, а жилищата в тях - с 1.0%. Административните сгради намаляват с 44.4%, и другите видове сгради - с 14.6%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 8.0% и на административните сгради - със 72.8%, докато при другите сгради РЗП се увеличава с 3.8%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 106 жилищни и 38 други сгради; Варна - 89 жилищни и 57 други сгради; София - 67 жилищни и 37 други сгради; Пловдив - 64 жилищни и 44 други сгради; София (столица) - 56 жилищни и 22 други сгради

moreto.net


назад към всички новини
© 2008 - 2023