• Търсене на имот

  • Новини

Отпада таксата за погасяване на ипотечен заем?

Евродепутатите от комисията по икономически и парични въпроси в Европейския парламент (ЕП) внесоха над 800 предложения за изменения по законодателното предложение на ЕК за директива, която да регулира ипотечните кредити. Oчаква се комисията да приеме законодателния доклад на редовното си заседание на 29 февруари 2012 година, съобщи българската пресслужба на ЕП, цитирана от БТА. Текстовете имат две основни цели - да подобрят защитата за европейските потребители и да укрепят стабилността на европейския банков сектор.
"Тази директива е сериозна крачка в посока осигуряване на по-добра защита за гражданите, при ползване на банков кредит за покупка на недвижим имот. Днес европейците често правят избора си на финансова институция и на оферта за ипотека на базата на рекламите, и не винаги разбират условията, по които вземат кредит. Затова предложих въвеждането на стандартизиран европейски информационен формуляр, който да съдържа подробна преддоговорна информация. С това изменение ще се осигури оптимална защита за потребителя, който вече няма да прави своя избор само върху рекламите, а ще може да се базира на реалните условия, предлагани от банките", разясни българският евродепутат Илиана Иванова от Групата на ЕНП(ГЕРБ).В сектора действат различни национални схеми, които гарантират правата на кредитополучателите, а лихвените нива, както и условията за отпускане на кредити, се различават значително между различните държави членки. "Европейският пазар за ипотечни кредити е силно фрагментиран и днес например е почти невъзможно за един български гражданин да получи кредит за покупка на имот във Франция. Затова имаме нужда от минимална хармонизация, от която ще спечели потребителят," подчерта Иванова.Сред ключовите предложения на българския евродепутат са още:
- осигуряване на законово право за предсрочно погасяване за всички ипотечни кредити;
- предоставяне на пълна информация относно методиката на изчисляване на лихвените стойности, общите разходи по кредита и всички такси и комисионни начислявани от банките;

- увеличаване на обхвата на директивата - в нея да бъдат включени недвижимите имоти, които нямат статут на жилище, като например земеделската земя; Директивата ще обхваща договорите за кредит, гарантирани с ипотека или с друго обезпечение, заемите за покупка на имот и някои договори за кредит за ремонт на жилища.
Въвеждат се общи принципи за маркетинговите и рекламните съобщения, както и ясни правила за формата и съдържанието на информацията, която трябва да бъде включена в рекламите. Кредитните институции ще бъдат задължени да оценяват кредитоспособността на потребителя преди сключването на договор за кредит.
Също така се предвижда справка в кредитните регистри, след уведомление на потребителя. Тази мярка ще доведе до значително намаляване на лошите кредити. Друго важно изменение предвижда въвеждане на срок за размисъл. Потребителите ще има законов срок за сравняване на оферти и търсене на консултация. Всяка страна сама ще трябва да прецени, дали този срок да бъде въведен преди, или след сключването на договора за ипотечен кредит.

23.02.2012/ dir.bg

назад към всички новини
© 2008 - 2023