• Търсене на имот

  • Новини

Община Варна предлага терени срещу инвестиции в образователна инфраструктура

Терен с площ 8.5 дка в кк "Св. св. Константин и Елена" е едно от предложениятаДва публично оповестени конкурса предстои да обяви община Варна. Целта им е да се намерят инвеститори за изграждането на начално училище, многофункционална спортна зала и многофункционална сграда на две от варненските елитни гимназии. На последното си заседание общинският съвет одобри параметрите на двата конкурса.

Община Варна ще търси инвеститор за строителството на
многофункционална спортна зала на І Езикова гимназия.
Срещу това предлага терен с площ 3331 кв.м, частна общинска собственост, разположен на ул. "Подвис". Теренът е оценен на 1 557 850 лв. без ДДС и е отреден за жилищно строителство. Инвеститорът трябва да се ангажира с проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на спортната зала, която ще бъде изградена в двора на гимназията, целият с площ 14 дка. Изискванията са залата да бъде с метална конструкция и да дава възможност за тренировка и провеждане на състезания по няколко вида спорт. Поставени са няколко задължителни изисквания – минимални размери на игралното поле 44х22 м, наличие на стационални трибуни, изграждане на топла връзка с учебната сграда, да се предвиди възможност за пригаждане на залата за тържества, изложби и други масови прояви.

Втори инвеститор ще се търси за строителството на
нова сграда на начално училище "Васил Левски" в кв. Аспарухово и на многофункционална сграда в двора на МГ "Петър Берон".
И двата обекта ще се изграждат по одобрени от община Варна инвестиционни проекти, които вече са завършени. Проектът на началното училище е разработен от "Лес" ЕООД, София, с главен проектант арх. Стоянов. Инвеститорът трябва да поеме изграждането, оборудването, обзавеждането и въвеждането в експлоатация на сградата, както и проектиране и изграждане на парково осветление и ограда в двора на училището. Стойността с непредвидените разходи на обекта е 4 433 856 кв.м. Проектът на многофункционалната сграда в двора на математическата гимназия е разработен от "Декоманус" ЕООД, гр. Варна, с главен проектант арх. Александър Тричков. Изграждането, оборудването, обзавеждането и въвеждането на сградата в експлоатация е оценено на 566 143 лв.

Срещу инвестицията на обща стойност 5 000 000 лв. община Варна предлага
четири парцела, разположени в различни части на града.
Теренът с площ 2294 кв.м на ул. "Дубровник" е оценен на 1 052 350 лв. без ДДС. Отреден е за студентски общежития и трафопост. Вторият, с площ 10 227 кв.м, е разположен в Южна промишлена зона и е на стойност 870 000 лв. без ДДС. В жк "Чайка" се предлага терен с площ 350 кв.м. Оценката му е на 177 450 лв. Четвъртият терен е с площ 8649 кв.м и е разположен в кк "Св. св. Константин и Елена". Стойността му е 2.9 млн. лв. без ДДС.
Конкурсите ще бъдат обявени веднага след като влезе в сила решението на общинския съвет. Целта е да се пристъпи максимално бързо към строителство, за да може обектите да бъдат въведени в експлоатация за новата учебна година. Тежест в общата оценка на предложенията ще имат предложената цена и сроковете за изпълнение. За застраховка общината ще включи в договорите клаузи за неустойки. При неизпълнение на поетите ангажименти инвеститорът ще дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 15% от размера на инвестицията. Собствеността върху имотите ще се прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация на имотите.
От община Варна се надяват, че атрактивните терени и възможностите, които предоставят, ще привлекат интереса на потенциални инвеститори - финансови или строителни компании.

назад към всички новини
© 2008 - 2023