• Търсене на имот

  • Новини

Веселин Русев – управител на ВиК Варна: “Имаме много голямо застрояване и много бавно планиране.”

22/02/2010


Само преди дни ОбС Варна гласува общинския бюджет на Варна за 2010 г. и се съгласи с искането на кмета Кирил Йорданов в случай на нужда да се заделят 500 хил. лв., които да послужат за отстраняване щетите от локални свлачищни процеси в града.

Междувременно, в следствие на атмосферните условия на много места пътища и къщи са застрашени от пропадане.

Има обаче и едно друго обстоятелство, на което е крайно време да обърнем внимание, липсата на канализация във вилните зони в града, които отдавна се обитават, като жилищни квартали. Макар и с особена важност, въпросът изненадващо отсъства от обсъжданията по комисии на ОбС-Варна.

В текстовата част на проекта за ОУП на гр. Варна е описано особено тежкото състояние на водоснабдителните и канализационни системи на града.

Ето какво може да се прочете там:
“Най-голям проблем за баланса на водоснабдяването са загубите на вода като разлика между подаваните и инкасираните водните количества. За периода от 2000 до 2005 год. те възлизат на 60–70%, като преобладаващо са технически загуби, произтичащи от състоянието на мрежата. За Централна градска част се очертават сериозни проблеми с недостиг на водни количества поради недостатъчна проводимост на съществуващите водопроводи. Липсата на средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна са довели до голямо влошаване на водопроводните системи. Голямата част от тях трябва да бъдат по-скоро подменени отколкото ремонтирани, вземайки в предвид количеството на загубите и броя на необходимите поправки”.

И още: “Преобладаващо вилните зони са без канализационна мрежа и се използват полузаконни методи за почвено попиване. Стихийното строителство води до санитарни и екологични последици. За голяма част от териториите, в които е необходимо да се изгради нова канализация има потенциална опасност от активизиране на свачищни процеси.
Устройствените проблеми на канализацията са най-значимите за цялата инженерно-техническа инфраструктура. Изграждането й силно изостава от строителното усвояване на териториите. Липсва обвързаност между водоснабдяването и едновременното отводняване на териториалните единици. Не са осигурени трасета за новите мрежи на канализацията, тъй като в повечето строителни зони не е проведена окончателната регулация с проектната улична система.”

Съставителите на градоустройствения план посочват, че именно общината трябва да поеме инициативата и дори предлагат решение да се търси чрез общинска концесия, така че да се привлече частен капитал за публично партньорство:

“В и К” ООД, като експлоатационно дружество има задължение само да поддържа съществуващата мрежа. Инициативата и необходимите инвестиции за увеличаване проводимостта на водопроводите трябва да произтичат от Общината, но е възприета позицията, че където има съществуваща водопроводна мрежа, проблемите с водоснабдяването са решени. Това води до некачествени комунални услуги и не благоприятства развитието на инвестиционния процес”.

Поставихме въпроса на Председателя на ОбС Варна Борислав Гуцанов:
“Във ВиК ние имаме 34 % участие, така че не виждам как бихме могли по линия на публично-частното партньорство да решаваме подобни въпроси”, каза той.

Ето какво каза новият директор на ВиК ООД Веселин Русев за Vlastta.com:

Г-н Русев, в ОУП се говори за огромните загуби, които търпите в следствие на компрометираната водоснабдителна система.

Веселин Русев:
Да, между 67 и 71 % са загубите по водоснабдителната мрежа. Това се обосновава от това, че мрежата е морално остаряла и материалите, от които е била изграждана са компрометирани. Това е метал, който съответно кородира и гранит, който срокът му на годност е изтекъл в рамките на 30 години. Мрежата е строена 60-те години, т.е. 40-50 годишна мрежа. Тя е компрометирана и много количества изтичат през тръбите.

Това е и екологичен проблем, предвид на все по-намаляващите годни за ползване питейни води.

Веселин Русев:
Това е световен проблем. Питейната вода ще стане по-ценна от златото рано или късно. Но такива глобални тенденции не бих искал да коментирам. Вероятно в другите страни загубите са по-малко, но не са в пъти по-малко.

С какъв процент могат да бъдат намалени загубите, ако се направят необходимите инвестиции?

Веселин Русев:
За малки обособени територии, примерно Златни пясъци, където мрежата бе подменена на 90%, там загубите бяха намалени с 2 пъти.

На колко се оценяват загубите ви?

Веселин Русев:
Годишно загубите се развняват на около 10 млн. лв.

А колко би струвала подмяната на мрежата?

Веселин Русев:
Невъобразимо много. Даже не тръбите са стойността на ремонта, а организацията, работата, асфалтирането на улиците и т.н. Подхода в такива случаи е поетапно изграждане, като се започва от най-големите диаметри към по-малките.

В ОУП се казва още, че липсва обвързаност между изграждане на водоснабдяването и отводняването. Това не би ли трябвало да е законово регламентирано?

Веселин Русев:
Няма такава директна връзка, а би трябвало. Когато едни зони са в регулация би трябвало да бъдат водоснабдени. Но когато няма техническа възможност за канализацията, а нали разбирате, че строителството е много интензивно последните години и инжинерната инфраструктура трудно догонва строежите. В този смисъл се явява този дисбаланс, за който говорим и съответно канализацията не е решена навсякъде.

Все пак говорим за територии, които са свлачищни...

Веселин Русев:
Да, това е проблем.

Не би ли трябвало да се мисли предварително?

Веселин Русев:
Би трябвало, да. Това е проблем на градоустройствения план на Варна. ОУП трябваше да изпревари всички тези събития, които се случиха във Варна, а той приет ли е? Имаме много голямо застрояване и много бавно планиране.

Кой трябва да планира?

Веселин Русев:
Общината.

Липсва ли в този смисъл административен капацитет, според вас?

Веселин Русев:
Не.

Как си го обяснявате тогава?

Веселин Русев:
Интереси. Защо не е приет плана? Нали за този план се говори от 10 години? С плана се залага бъдещето. Там мрежите не са важното. Важните са териториите и транспортните връзки.

В какво се инвестира, след като говорим за свлачищни райони?

Веселин Русев:
По крайбрежието по принцип това е противоречието. Първо са рискови териториите, второ са апетитни.

Липсва ли политическа воля?

Веселин Русев:
Къде е планът?

Да разбираме ли, че в момента имаме възможности за изграждане на канализация, но за райони като Св. Никола и на север, това не е възможно, защото няма ПУР-ове?

Веселин Русев:
Точно така.

Борислав Гуцанов заяви, че проблемите не могат да се решат чрез публично-частното партньорство тъй като общината притежава само 34% от ВиК. Вие как ще коментирате?

Веселин Русев:
Този проблем в момента се решава с новия Закон за водите. До месец и половина ние като дружество трябва да си предадем мрежите на държавата. Изваждаме активите, даваме ги на държавата, държавата ги връща на общините и нас евентуално ще ни поканят за концесионери. По този начин идеята на закона е да се привлекат инвестиции. Сега в този му вид се смята, че няма как да бъде реиновирана мрежата. Когато те се върнат на общините, примерно европейските пари могат да се насочат към общината, те и отиват само при общините. Това е идеята на закона.назад към всички новини
© 2008 - 2023