• Търсене на имот

  • Новини

Още интересни идеи за "Алея първа" във Варна

Въпреки, че не се оказаха сред наградените, проектите на проф. Арх. Силвио де Понте, "Никонсулт" ЕООД, "Скица Студио" ООД и "АБЛ Консулт", включени в "късата" листа след презентацията на всички, участващи в конкурса за обемно-градоустройствено планиране на "Алея първа" във Варна 18 проекта, предлагат интересни идеи и концепции за превръщането на тази, толкова важна за града територия в уникално място за развлечения и релакс.

Както "Строителство Градът" писа, в конкурса не бе присъдена първа награда. Втора "завишена" награда получи проектът на арх. Стефан Добрев.

Въпреки различните мнения за намеренията и мотивацията на инвеститора на конкурса "Холдинг Варна", той се превърна в архитектурно събитие. За това определено допринесоха професионализмът на участващите проектантски бюра, огромното количество работа, свършено за толкова кратко време и големият брой специалисти, привлечени в разработването на проектите, за да се обхване всеки един аспект от богатата проблематика на територията.
Във Варна отдавна не е имало подобен архитектурен конкурс и много от значимите сгради в града, се построиха, без конкурси, със съжаление коментираха присъстващите на обявяването на резултатите от този архитекти.

Проф. арх. Силвио Де Понте:
Проект, вдъхновен от "органични" форми
Като първа стъпка в разработването на проекта за обемно–пространствено планиране на "Алея Първа" на проф. арх. Силвио де Понте е съставена работната група от професионалисти с различна компетентност на международно ниво. Групата е изготвила първоначална оценка на силните и слабите страни на територията, анализ на пътния поток на главните пътища, на второстепенните пътища, на пешеходните и велосипедните алеи.
Предложената концепция е опит да се създаде "крайбрежие", което се отваря визуално към града, чрез връзки между плажа и парка-градина. Проектът е вдъхновен от "органични" форми, от "преливащи" форми, произхождаши от природата, от растенията и от морския свят. Разширени са някои от плажовете, които към момента в много точки са твърде тесни.Предложеният проект за придвижване се придържа към актуалните екологични тенденции относно трасета, пътища и пешеходни алеи.
Позиционирани са две многоетажни зони за паркиране, а те са "маскирани" съобразно пейзажа, до които се достига отляво и отдясно. От две точки на паркинга започва път за "лек пътен поток", който да се използва от малко автомобили за транспортиране на стоки, а за хората - една система от електрически лодки - бус.
Селекционираните видове дървета и храсти имат решаваща роля. Със своите формии цветове, променящи се според сезона, растителните елементи допринасят органически за изграждането на пространствата. Много важен е сезонният аспект: възприемането е винаги различно поради смяната на цветовете. Посочени са няколко екзотични вида с изключителна ботаническа и декоративна стойност.
В общ план проектираните обеми представляват съвременна архитектура, но интегрирана в културата и в изгледа на мястото - интегрирани в природата и външни за природата сгради.
Проектът за изкуствено осветление има съществена част в предложената концепция. Предвидени са два типа - функционално и техническо осветление и сценографско осветление.
Една от силните страни на проекта е използването на концепцията за Устойчивост на околната среда за цялата площ, икономическа и екологична ефективност, както и възможността за международно финансиране.


"Скица Студио" ЕООД, арх. Елица Панайотова
Място за социални контакти, разходки, спорт и почивка
Проект, адекватен в следващите 20 - 50 години, е основната цел на разработката на "Скица студио" с главен проектант арх. Елица Панайотова. Концепцията се основава на четири основни принципа:
·минимум коли и максимум благоустроени пешеходни пространства, включително алея за велосипедисти и за каране на ролери
· увеличаване на плажната ивица с тревни тераси, дървени декове и/или дори пясък
· единен подход при решаване на брегоукрепването и застрояването в северната част на "Алея първа"
· устойчив подход при реализирането на застрояването – използване на слънчеви колектори, термални води, естествени материали, енергоефективни сгради и т.н.
Основните акценти в проекта са Тематичният парк, насочен към децата, възможност за развитие на медицински туризъм, оформяне на административно-жилищен комплекс в северната част, използвайки локацията за създаване на уникални жилища.
Проектът доразвива и видоизменя идеята за аквапарк, създавайки детски комплекс с тема "Морето", едновременно с развлекателен и образователен характер. Подобен парк би привлякъл посетители от региона, както и от Румъния, и може съвсем реално да позиционира Варна като активна целогодишна дестинация, смятат проектантите. Непосредствено до Тематичния парк са разположени Институтът по хидрология и метеорология и хотел, следватконгресен център с база за обучения и преквалификация и малко яхтено пристанище отпред. Според проектантите истински конгресен център е по-удачно да се яви в близост до главното яхтено пристанище при Морска гара, заложено и в ОУП на града. Завършващият елемент на "Алея първа", според проекта трябва да бъде рибарското селище с пазар и ресторант на буна 103. Предвидени са общо три буферни паркинга.
Буните остават обществено достъпни, като уширенията могат да се покрият с вантова конструкция (тип тента) и вечер могат да служат като изнесена в морето тераса на някой от ресторантите. През деня са резервирана територия на плажуващите и любителите рибари.
Проектът предвижда единен подход за брегоукрепване, застрояване и облагородяване на северната част на "Алея първа", с което ще се постигнат няколко ефекта – укрепване на брега, като същевременно се изграждат буферни паркинги; възможност за ползване на проектово финансиране; едновременно извършващо се строителството, като по този начин се гарантира завършен вид на средата и възможност за по-бърза възвращаемост на инвестицията; застройката запазва височина от 5-7 етажа и се вписва в хоризонталния силует на града отгоре; леко увеличено РЗП, което да компенсира вложеното в брегоукрепване, но сградите реално се вписват/вграждат в терена; плоски покриви превърнати в зелени тераси или спортни площадки, достъпни от високата кота; градът печели нова "плажна ивица", която може да е покрита с пясък или трева с дървени платформи за плажни бани.


"Никонсулт" ЕООД, арх. Владислав Николов:
Нова алея, върху ниска застройка, следваща вълнообразно бреговата ивица
Решение, което даварадикално нови идеи, нова визия и нова концепция за развитието на "Алея Първа" предлага разработката на "Никонсулт" ЕООД с главен проектант арх. Владислав Николов. Основните принципи на застрояване в проектната зона трябва да са основани на следните изисквания: недопускане на свлачищна дейност и активизиране на свлачищата, категорична забрана на ново строителство във високите (активни) части на скатовете и утежняване на ниските пасивни части на скатовете с ниска застройка, която със собственото си тегло ще благоприятства възпирането на свлачищната дейност.
Ниското застрояване (до кота 10.00 м) в прилежащите "пасивни" части на скатовете ще представлява огромна зелена платформа – естествено продължение на крайморския парк. Тя следва вълнообразно бреговата ивица, панорамна алея свързва множество тераси, малки водни басейни, детски площадки, търговски обекти от павилионен тип и др.
В основата си зелената платформа поема автомобилното движение, паркирането, инфраструктурата – събрана в две технически галерии, трафопостове, резервоари за условно чисти води и др.
От страна на морето се създава широка пешеходна зона, започваща от новопредложеното рибарско селище в най-крайната североизточна част и свършваща до буна №102.
В нея е предвидено трасе с усилена декоративна настилка (следващо сегашния асфалтов път), предназначено за автовлакчета, велосипеди, автомобили със специален режим на достъп и др. Така плажната ивица се освобождава от автомобилното движение и паркиране и се създава безконфликтна територия: плаж - пешеходна променада - търговски площи (магазини, кафетерии, ресторанти и т.н.).
Предвиденият земен слой върху ниската застройка по цялата дължина на разработваната територия ще спести немалко енергия за затоплянето през зимата и охлаждането през лятото на всички предвидени пространства, което е стъпка към устойчивата архитектура и към намаляване на енергоемкостта на предложеното застрояване, смятат проектантите. Тя ще предложи и нови атракции на бъдещите посетители – аквапарк, конферентен център, спортни и СПА центрове и др. Открит амфитеатър и малък площад са завършек на зелената платформа в северна посока и оформят ново рибарско селище. Тук се предлага и яхтено пристанище.


"АБЛ Консулт ("АСА Холд" ООД и сдружение от предприятия)
Ненатрапчива архитектура от стомана и стъкло и "интелигентен" транспорт
Монорелсова железница и колектор под укрепващите скатовете габиони бяха двете идеи, които впечатлиха журито в проекта на "АБЛ Консулт" ("АСА Холд" ООД и сдружение от предприятия) за нова визия на "Алея Първа".
Основен пункт в обемно-устройственото проучване е създаване на представителна зона за отдих и развлечение на град Варна с няколко акцента:
·Ново яхтено пристанище в северната част на алеята, чиято основна функция е осигуряването на възможност за организиране на състезания по ветроходство от международен мащаб – европейски и световни първенства.
·Международен конгресен център, разположен между новото яхтено пристанище и морския научен и учебен център. Неговата роля е да осигурява и на двата центъра необходимите условия за провеждане на големи международни научни, спортни и бизнес прояви.
·Морски научен и учебен център - място за популяризиране на морските науки и знания, който включва няколко основни единици: дайвинг център с най-дълбокия в Европа (35м) басейн за тренировки и научни изследвания, музей на подводната археология, аквариум със закрита и открита част, учебен център, атракционен аквапарк, институт по хидрология и медицински комплекс.
· Зона за отдих и развлечение, организирана по цялата дължина на алеята. Предвижда се разполагане на поредица от търговски миницентрове и уютни зони за почивка и хранене.
·Центрове за възстановяване и рехабилитация, обосновани от разположените по протежението на алеята два сондажа за минерална вода.
Проектът предлага изграждането на нов автомобилен път, който е успореден на съществуващия.Старият път се превръща в пешеходна зона с велоалея.Пешеходната достъпност и комуникация на алеята се осъществяват посредствомизграждането на монорелса. Целта е да се осигури бърз достъп до всички точки на алеята. В дългосрочен план трасето на монорелсата се предвижда да затвори един ринг около целия град, свързващлетище, жп гара, Морска гара и "Алея Първа" през бул. "Васил Левски" към кварталите. Спирките на монорелсата са ключови вертикални комуникации на алеята. На брой шест, те осигуряват достъпна среда и връзка с Морската градина. Целите за развиване и внедряване на "интелигентен" транспорт са дългосрочни, гъвкави и интегрирани към транспортната визия на алеята и града, смятат проектантите.
В архитектурно отношение е търсена спокойна и нединамична хоризонтална линия на силуета. Единствените вертикални акценти са конгресният център и хотелските сгради. Предлага се прозрачна, ненатрапчива архитектура от стомана и стъкло на фона на укрепените и озеленени откоси на Морската градина. Укрепването е предложено да се изпълни с помощта на геотекстил и габиони, технология, осигуряваща нужната устойчивост на ската с помощта на естествени материали. Сградите са стъклени и високотехнологични, отразяващи морето и небето, застройката следва извивките на крайбрежната ивица. Това е съчетано със създаване на единна озеленена територия за отдих, със запомнящи се и екзотични паркови пространства.
назад към всички новини
© 2008 - 2023