• Търсене на имот

  • Новини

Защо не намаляват лихвите за стари клиенти

Имало едно време кредитен бум. Тогава лихвите по заемите били ниски. Хората взимали кредити. След време обаче дошла кризата, банките започнали да вдигат лихвите и за съществуващите, и за новите клиенти. Отпускането на кредити затихнало, намалели новите клиенти, намалели приходите на банките, увеличили се разходите за покриване на загуби от проблемни кредити... В един момент се появили оферти за по-ниски лихви, но само за новоотпускани кредити. Старите клиенти на банките видели това и започнали да питат:

Защо банките не намаляват лихвите и по съществуващи кредити?

В периода преди глобалната финансова криза банките в България имаха възможност да си набавят ресурс за основната си дейност – кредитиране, на ниска цена както от банките майки, така и от международните пазари. Тогава икономиката на страната беше в подем, а рискът, който банките калкулират в лихвата за крайния клиент, нисък. Така залаганата рискова премия по отпусканите тогава кредити е била много малка. В променената ситуация след започването на кризата обаче се увеличи рискът от трусове в икономиката, от загуба на работа, от намаляващи доходи. Това рефлектира върху способниостта на клиентите да обслужват задълженията си по кредитите.

Гледната точка на банката е: много по-голям реален риск при новите обстоятелства. Влошаването на портфейлите в момента е именно от тези заеми, които отпускахме по време на кредитния бум. Банките разбраха, че рисковата премия, която са залагали тогава, е крайно недостатъчна и започнаха да увеличават лихвите по тези кредити, обясни наскоро в интервю за Дневник Петър Славов, изпълнителен директор на Прокредит банк.

Друг довод е постепенно увеличаващата се рискова премия на страната (т.нар. CDS - защита от неплатежоспособност на държавата) – около 700 базисни пункта (7%) в пика им в началото на тази година. Това също се калкулира в цената на ресурса за кредитиране. Така и за кредитите, отпускани по време на кризата, лихвите са по-високи заради по-високата цена на ресурса, с който са отпускани тези кредити – външно финансиране или чрез депозити от местния пазар. Затова и кредитите, които са отпускани до момента и по време на кризата, са най-скъпи, посочва още Славов.

Що се отнася до намаленията по новоотпусканите кредити, банкери коментират, че са резултат от индикациите за оживление и поява на по-евтин финансов ресурс по международна линия в сравнение с изминалата година. В момента CDS за страната е 200 базисни пункта (2%). Освен това има едно плахо начало на намаление на лихвите по депозитите, което дава глътка въздух на банките и възможност да намалят поне с малко лихвите по нови кредити, коментира Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на Пощенска банка. Това намаление на лихвите по кредитите обаче все още е неустойчиво, смята той. По думите му още е много рано да се говори за трайни понижения на лихвите, защото тепърва предстои да намалява и цената на ресурса. Още дълго време ще обвързваме цената на кредитите с тази на депозитите. Голямата маса на депозитния ресурс е привлечена на високи лихвени нива и докато не изтече срокът й, не би могло да се мисли за намаление на лихви по кредити, обясни Ягодин.

Другата гледна точка

Що се отнася до обосновката, че ресурсът за кредитиране се е оскъпил и затова банките постепенно са увеличили и лихвите по съществуващи кредити, това не би трябвало да е така, тъй като кредитът, финансиран с евтин ресурс и отпуснат при ниска лихва, е усвоен еднократно. Тоест банката не финансира този клиент със скъп ресурс, обясняват банкови експерти, пожелали анонимност. Според тях мотивирано е било увеличението на рисковата надбавка заради обективно нарасналия риск в икономиката.

Обяснението им за ненамаляването на лихвите по съществуващите кредити при падащи Софибор, Euribor, CDS-и е, че отпуснатите вече кредити са заложени като генератор на бъдещи приходи на банката, а с достигането на високи нива на лихвите за нови кредити новите клиенти на банките намаляват. Така намалява и притокът на парични потоци. В този случай банките разчитат на съществуващите клиенти, които вече са обвързани с договор. Освен това в цялата банкова система лихвените нива се покачиха и клиентите нямат много възможности за манерви, рефинансирането е неизгодно, обясняват банковите експерти. В същото време растат загубите от проблемни кредити, които трябва да се провизират. По думите им колкото и да е неприятно, е факт, че има и такъв сценарий – лихвите да останат на по-високи нива, за да покриват загубите на банките от необслужвани кредити, които бавно, но стабилно растат.

Източник: Вестник Дневник

назад към всички новини
© 2008 - 2023