• Търсене на имот

  • Новини

Кирил Йорданов, кмет на Варна: Строителната ни програма е на стойност 64 млн. лв.


Очаквания спад на приходите от приватизация, данък недвижими имоти и туристически такси застрашава бюджета.

Г-н Йорданов, какво е отражението на кризата върху икономиката в община Варна?
- Все по-осезателно е присъствието на кризата в живота на варненци и в бюджета на общината. Съдя по това, че повече от 50% е спаднала покупката на нови моторни превозни средства до момента в сравнение със същия период на миналата година. Безработицата е с все още на ниски нива, в момента е 2.7 %, но това е с 1.2 % повече, отколкото за същия период миналата година. Чувства се много сериозен спад при постъпленията от таксите за прехвърляния на недвижими имоти, които са с около две трети по-малко от постъпилите в същия период през 2008 г. Всичко това се отразява върху постъпленията в бюджета, като в някои направления очакваме, дано прогнозата ни не излезе и по-лоша, неизпълнение на бюджета, в това число приходи от фонд "Приватизация", от курортните такси, от всичко онова, което икономическата криза препятства като развитие. Развитие, което бе характерно през последните няколко години.

Наблюдава ли се спад на инвестиционната активност на територията на общината?
- Кризата безспорно се отразява на инвестиционната активност. Не мога да кажа с колко ще намалее броя на инвеститорите, защото тези които ще дойдат, са неизвестна величина. Но тези, които със сигурност планираха, и в това число получиха строителни разрешения, за инвестиции в три обекта на стойност 800 млн. евро, вече замразиха своите капиталовложения. Няма отказ от тези инвестиции, но тяхната реализация е спряна временно. Няма спор обаче, че има сериозни инвестиции, чието строителство продължава и това обяснява донякъде защо безработицата е приблизително същата като миналата година. Но как ще се реализират от тук нататък обектите като експлоатация или продажба, ако с тази цел са изградени, е трудно да се каже.

Кои сектори от икономиката в града са основен приоритет на общината и какви мерки за насърчаване на инвестициите в тях предвиждате?
- Туризмът, транспортът, услугите, корабостроенето са важни за нашия град. Но решаването на проблемите на участниците в този бизнес не е по силите на общината. Самите ние изпитваме много сериозни затруднения, а същевременно трябва да откликнем на вече високите очаквания на варненци в социалната политика, образованието и здравеопазването. Дейности, за които средствата в настоящия бюджет са запазени на същите нива, а в някои случаи дори завишени в сравнение с предходната година. Резерви търсим в собствените си разходи. Изготвихме и публикувахме антикризисната програма и вече сме намалили с 25% разходите за консумативи, горива и телефони. Съкратени са и 48 работни места от администрацията.

Кои са основните проблеми на града и какво прави община Варна за да ги реши?
- Варна има всички проблеми типични за един град. С това е съобразена и нашата инвестиционна програма. Строителната ни програма е на стойност над 64 млн. лв. тази година. Голяма част от средствата са предвидени за ново строителство на пътната инфраструктура, три детски градини, канализацията на града - това са проблеми насадени с десетилетия и които са предмет на нашите усилия вече десета година. Предприемаме много сериозни ремонти на училищата. Продължава строителството на спортни обекти. Тази година имаме да завършим нов закрит басейн в район "Младост", междублоковите пространства на кв. "Възраждане", две спортни площадки, подходите за инвалиди. Разбира се в такава ситуация от изключително значение за общината и за града са привлечените средства по оперативните програми. В момента работим по усвояване на 34 млн. лв. по оперативни програми в областта на социалното дело, детските градини, училищата, на пътищата на града, в областта на културата – нашите музеи и всичко това е с идеята да се преборим успешно за домакинството през 2019 г. като културна столица на Европа.

Община Варна през последните години се превърна в атрактивна инвестиционна дестинация, главно в секторите недвижими имоти, строителство и туризъм, които са и най-силно засегнати от кризата. Има ли заявени сериозни инвестиционни намерения към града от началото на годината до момента?
- Пазарът на недвижимите имоти се е свил с две трети, съдейки по постъпленията от таксите. Но има интерес. Не бих казал, че са намерения, но интересът е свързан с намерения да се инвестира в града. В момента интерес проявяват представителите на бизнеса от Русия и той е свързан с недвижими имоти, строителство и закупуване на вече готови обекти.

Приемането на общия устройствен план според вас ще окаже ли влияние върху активизиране на инвестициите в града и в какъв аспект?
- Приемането на общия устройствен план е предстоящо. Тепърва предстои да бъдат проведени обществените обсъждания, на които много държа. Те ще бъдат от много голямо значение и аз до голяма степен ще се съобразя с искането на варненци и всички предложения от обществен интерес за града ще бъдат наложени в преработката на плана. След, което предстоят задължителните бих казал дискусии в общинския съвет и във Висшия експертен съвет, едва след което общият устройствен план ще стане факт. Повече от 4 години работим по него, повече от 3 млн. лв. сме вложили в разработването му до момента. След неговото приемане, ще има пълна яснота при прилагането му, за да гарантира нормалното развитие на града ни в следващите 15 – 20 години, в това число да може да отговори с предвидените в него мероприятия на постоянно увеличаващия се брой на населението на Варна.


http://sg.stroitelstvo.info

назад към всички новини
© 2008 - 2023