• Търсене на имот

  • Новини

Инвестиционен профил "Община Варна"

Община Варна е една от най-динамично развиващите се общини в България през последните години благодарение на прекрасните си природни дадености и добрия инвестиционен климат. Общината и областта са обект на силен инвеститорски интерес, насочен главно в строителството и туризма. По данни на НСИ общият обем на преките чуждестранни инвестиции в област Варна за 2006 г. е 919.72 млн. долара. През 2007 г. чуждите инвсестиции нарастват с пъти и вече са 1.144 млрд. евро.

- Към края на март 2009 г. в област Варна наетите по трудови и служебни правоотношения са 173 841 души. В отрасъл "Строителство" те са 19 562 души. Средната работна заплата в отрасъла е 493 лв. при 401 лв. за март 2008 г.

- По данни на Регионална служба по заетостта – Варна, безработицата в община Варна към края на май 2009 г. е 2.96%. Спадът спрямо април е с 0.36 пункта. В сравнение със същия период през 2008 г. увеличението е с 1.17 пункта. Община Варна запазва ниския процент безработица спрямо средния за страната (7.68 %). По индекс "ниска безработица" Варна се нарежда на трето място в страната след София и Бургас.

- Средната работна заплата в област Варна според данни на НСИ за март 2009 г. 575 лв. при 491 лв. за същия период миналата година. По този показател регионът е на четвърто място в страната след София, Стара Загора и Враца.

- По последни данни на община Варна населението на града към юни 2009 г. е 350 354 души според регистрацията по постоянен адрес и 360 343 души според регистрацията по настоящ адрес. От общината смятат, че се налага промяна в Закона за гражданската регистрация, тъй като във Варна живеят и работят двойно повече от официално обявените хора. Те обаче не се регистрират и не плащат данъци тук.

- Естественият прираст в града за първите шест месеца на годината е 22.88%, най-високо регистрираният до момента. За същия период 2008 г. е бил 15.9%, а за 2007 г. – 10.8%.

- Броят на регистрираните МПС към края на юни 2009 г. е 201 855, с 18 055 повече спрямо 2008 г. Новорегистрираните МПС за периода януари – юни 2009 г. са 6276, с 56% по-малко от същия период миналата година (14 239).

- По данни на община Варна приходът от данъкът върху сделки с имоти е двойно по малък за първото шестмесечие на тази година в сравнение със същия период на предходната. Приходите до края на юни 2009 г. са 7.6 млн. лв., докато през 2008 са били почти 15 млн. лв. През 2007 г. в общинския бюджет са влезли 9.17 млн. лв. В бюджета на Варна за 2009 г. са предвидени 20 млн. лв. приходи от данък върху сделки с недвижими имоти.

- До средата на юни община Варна е издала 420 разрешения за строеж на инфраструктурни проекти. Общо за 2008 г. са издадени 400 разрешения за строеж в този сектор от строителството, като в тази бройка не се включват издадените от районните кметства.

- Разрешнията за строеж за сгради, градоустройства и други от началото на годината до момента са близо 300.

- Средната пазарна цена на жилищата във Варна е най-висока за страната. Това сочи статистиката на Националния статистически институт за първото тримесечие на годината. В момента един кв.м жилищна площ във Варна се продава на цени около 1982.17 лева. Тази цена е със 791.45 лева по-висока от средните стойности. След Варна в класацията се нареждат София с 1980 лв./кв.м и Бургас – 1678.67 лв. на кв.м.

- В началото на май тази година кредитна агенция Standard and Poors" потвърди кредитния рейтинг на община Варна - BB+. Причината е, че общината е приключила финансовата 2008 г. без просрочени задължения и е привлякла пари по европейски проекти. От агенцията препоръчват на община Варна да не взема повече кредити, тъй като поради влошената обща икономическа ситуация това може да се отрази негативно на кредитния рейтинг.


http://sg.stroitelstvo.info
назад към всички новини
© 2008 - 2023