• Търсене на имот

  • Новини

С разрешение за строеж е офис сграда, която ще бъде най-високата изграждана някога във Варна.

С разрешение за строеж е офис сграда, която ще бъде най-високата изграждана някога във Варна. Сградата е част от комплекс с жилищни сгради, ситуиран върху парцел с площ 5005 кв.м, разположен на новоизграденото кръстовище на бул. "Цар Освободител" и бул. "Левски". Комплексът се реализира на два етапа. Инвеститор е "Пътища и мостове" ООД. Проектът е разработен от екип на "Е-Арх" ООД с главен проектант арх. Мартин Христов.
Проектантският колектив е избран след провеждане на конкурс от инвеститора през 2007 г. Даденостите на имота позволяват с неограничена височина да се застрои правоъгълник от около 350 кв.м. Това отчасти предрешава стройния силует на офис сградата. Целта на проектантите е да акцентират върху тази стройност чрез максимално опростена обща визия и пестеливи детайли.
Идеята за ротацията на тялото в горния край се заражда от естеството на мястото, на което се намира - кръстовище на два оживени градски булеварда. Това дава уникалната възможност сградата да се възприема както от близки, така и от далечни дистанции, от различен ъгъл и с различна динамика, в зависимост от скоростта с която се движи наблюдаващият. Усуквайки се в горния си край, сградата става на практика различна от различните гледни точки и динамично променяща се, гледана от прозореца на движещ се автомобил.
Местоположение и планировка
В парцела са разположени две групи свободностоящи сгради - с жилищно предназначение и офис сграда. Подходите към имота са разделени съгласно функциите на отделните части на комплекса - за офис частта е от север, през локалното платно на новоизграденото кръстовище на бул. "В. Левски" и бул. "Цар Освободител". Обезпечени са пешеходен и автомобилен достъп до главния вход на сградата и подходи към открития паркинг за посетители и подземния гараж. Административният блок разполага общо със 131 закрити и 15 открити паркоместа. За жилищните части са предвидени три входа към отделните блокове, два подемника към подземните гаражи и подходи към наземните гаражи, всички от обслужващата квартална улица от север. За търговската част на полуподземно ниво под жилищната сграда е предвиден английски двор към бул. "Цар Освободител", с вертикални връзки в двата му края, осигуряващи индивидуални подходи към отделните търговски единици от юг, като в същото време образува обществена градска среда със зелени площи и места за отдих. Северната част на имота е изцяло озеленена и контактува с оживения бул. "Васил Левски".
Архитектурно - функционално решение
Жилищният комплекс
е разделен на три тела с обща ЗП 1248 кв.м и РЗП 7965 кв.м. Сградата е с два подземни, пет надземни и терасовиден етаж. На първия подземен етаж са разположени търговски площи, ориентирани към английски двор, разположен под нивото на съществуващия тротоар на бул. "Цар Освободител" и осигуряващ освен подходи за посетители, естествено осветление и визуална връзка с пешеходния поток по булеварда. Сградата разполага общо с шест магазина и 47 апартамента с площи от 70 кв.м до 110 кв.м. Обезпечени са 32 подземни паркоместа и седем наземни гаража.
Жилищният комплекс е в процес на строителство и е обезщетение на община Варна срещу предоставения на инвеститора терен. Изпълнител на строителството е "Промишлено и гражданско строителство" ООД. Жилищата ще се използват от община Варна за обезщетяване на собствениците от пробива на бул. "Левски". Те ще бъдат предадени в напълно завършен вид. Срокът за завършване на обекта е до края на 2009 г.
Офис сградата
е разположена в североизточната част на имота. Тя е решена като високоетажна, пунктова сграда, маркираща кръстовището на двата оживени булеварда с характерния си силует. В обемно-композиционно отношение е с височина 92.70 м и ще бъде най-високата във Варна. Състои се от три подземни и двадесет и пет надземни етажа с РЗП 15 271 кв.м.
На първия надземен етаж, със ЗП 936 кв.м, са организирани главния подход от североизток, входно фоайе с рецепция и лоби бар, кътове за изчакване и срещи и помещения с обществени функции - банков офис, застрахователен офис и офис мобилен оператор. Визуално етажът е свързан със следващия, на който са разположени помещения с обществена функция, конферентна зала и кафене, посредством атриум.
От следващия етаж сградата се отделя като самостоятелно високо тяло, изцяло с офис функции. Тук са разположени пет офиса. Следват четиринадесет типови етажа, състоящи се от по четири офиса на етаж. Над тях са разположени още пет офисни етажа, като всеки следващ е завъртян спрямо предходния с 5°. Тук са предвидени общо 15 офиса.
Сградата е проектирана съгласно нормативите за офис клас А. Предвидена е и възможност за обединяване на офисите според нуждите на наемателите. Спазени са и всички нормативи за осигуряване на достъпна среда.
Офис сградата е с окачена фасада, изцяло остъклена. По югозападната и североизточната фасада са предвидени вертикални елементи, подчертаващи силуета на сградата с ротациите на последните девет нива.
Строителството на офис сградата ще стартира през 2009 г. Финансирането на проекта е осигурено, потвърдиха от "Пътища и мостове" ООД. В момента тече конкурс за избор на име на атрактивната сграда. Прогнозираният общ обем на инвестицията в целия проект е 15 млн. евро.назад към всички новини
© 2008 - 2023