• Търсене на имот

  • Новини

До края на 2012 г. във Варна трябва да бъде изградена нова Съдебна палата, която да приюти разпилените из целия град органи на съдебната власт.

До края на 2012 г. във Варна трябва да бъде изградена нова Съдебна палата, която да приюти разпилените из целия град органи на съдебната власт.
Определеният терен за изграждане на Съдебната палата се намира в централната част на града и е със сравнително добри комуникационни връзки. Сградата ще е в парцел с площ 6403 кв.м, ограничен от четири страни от улици - ул."Парижка комуна", ул."Никола Даскалов" и ул."Никола Кънев", които са обслужващи, и бул." Д-р Пискюлев", представляващ главната автомобилна и пешеходна комуникация. Максимално допустимата разгъната застроена площ е 25 612 кв.м. Максималната етажност е 12 етажа (46 метра).
Към настоящия момент е изготвено Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект на Съдебна палата във Варна и са в ход процедури за избор на изпълнители на проектните и строителните работи, съобщиха от Министерството на правосъдието.
Сградата ще се проектира и изгради като модерен комплекс с характерна, индивидуална и оригинална архитектурна визия и цялостно въздействащ обем, подходящо ситуиран и свързан с околната среда. Лесно достъпни общи части, опростена функционална схема, съобразена с изискванията и нормативите за общодостъпност, ефективност и безопасност, са част от изискванията към бъдещия проект.
Възложител и инвеститор на Съдебната палата във Варна е Министерство на правосъдието, като в нея ще се настанят всички органи на съдебната власт в града - Районен съд, Окръжен съд, Административен съд, Военен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Военноокръжна прокуратура, Апелативна прокуратура, Служба по вписванията и Областно звено "Охрана". В сградата ще се осигурят работни помещения за магистрати и служители на съдебната система, съгласно действащата нормативна уредба и европейските изисквания, както и обслужващи помещения, пряко свързани с дейността на съдебната власт - книжарница (библиотека), кафе-бар и заведение за хранене за посетители и служители, банков офис, адвокатски стаи и гардеробна, информационна служба и др.
Очаква се проектирането да завърши до октомври 2009 г., строителната площадка да бъде открита до януари 2010 г., а същинските строително-монтажни работи да завършат към края на 2012 г.
По предварителни данни инвестицията, необходима за реализацията на този крупен инвестиционен проект, възлиза на стойност около 90 млн. лева, като средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на правосъдието през следващите бюджетни години.


назад към всички новини
© 2008 - 2023