• Търсене на имоти

Кога се заплаща комисионата към агенцията?

При сделките за покупко-продажба на недвижим имот, комисионната се заплаща на агенцията в момента, в който необратимостта на сделката е гарантирана, с подписването на предварителния договор в случай, че не е подписан такъв, при подписването на окончателният договор под формата на нотариален акт.Каква комисионна заплаща инвеститорът при сделка с обезщетение на собствениците на парцели?

Комисионното възнаграждение при сделки с обезщетение на парцели е индивидуално за всеки отделен парцел и се договаря на място, между инвеститора и агенцията.


Защо е нужно сключването на предварителен договор за продажба/покупка?

Сключването на предварителен договор е утвърдена практика, наложена през годините от опита на много агенции за недвижими имоти. Предварителният договор се сключва, едва след като всички детайли са уговорени с отсрещната страна и Вие сте сигурни, че те напълно отговарят на Вашия интерес. Договорът се сключва за Ваша сигурност - за да знаете, че отсрещната страна има също толкова сериозни намерения и няма да ги промени в периода на подготовката на пълната документация, необходима за сделката. Предварителният договор гарантира необратимостта на сделката. Ето защо той може да бъде прекратен само при изплащането на сериозни финансови неустойки на потърпевшата страна. 
© 2008 - 2018 Всички права запазени — Created: izberisi.com